Biyoloji Testleri

Popülasyon Ekolojisi Test Çöz

ÜniRehberi ekibi olarak sizler için 11. Sınıf ve YKS – TYT LGS gibi sınavlara özel Popülasyon Ekolojisi Testi Çöz başlığı altında sorular hazırladık. Testte toplam 14 Adet Popülasyon Ekolojisi sorusu bulunmakta. Sınava başlamadan önce mutlaka süre tutmayı unutmayınız. Haydi Sınava Başla! – ÜniRehberi ailesi olarak başarılar dileriz. 


Popülasyon Ekolojisi Test Çöz

Tebrikler - Popülasyon Ekolojisi Test Çöz adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Ekoloji ve birimleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A
Komünite, aynı türe ait bireylerin oluşturduğu topluluktur.
B
Çeşitli ekosistemler, biyolojik, kimyasal ve fiziksel süreçlerle birbirlerine bağlıdır.
C
Küresel ekosistem genelde biyosfer olarak adlandırılır.
D
Biyosfer tüm canlı organizmaları ve çevrelerini kapsar.
E
Ekoloji, genellikle organizmaların birbirleriyle ve çevreleriyle olan karşılıklı ilişkilerinin incelenmesi olarak tanımlanır.
Soru 2
Aşağıdaki grafik, doğumlar ve ölümler arasındaki değişen bir ilişkiyi yansıtmaktadır.

Buna göre;
I. C’de B’ye göre doğum oranı artmış, ölüm oranı azalmıştır.
II. Ortamın destekleyebileceği maksimum popülasyon yoğunluğu D’de gösterilmiştir.
III. A’da çiftleşme çok azdır.
IV. B’de popülasyonda geometrik artış gözlenir.
yorumlarından hangileri yapılabilir?
A
I ve III
B
I, II ve III
C
II, III ve IV
D
I, II ve IV
E
I, II, III ve IV
Soru 3
Bir popülasyon ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A
Bir bölgede bir türden oluşan bir grup
B
Bir alanda yaşayan birden fazla tür
C
Bir alandaki cansız varlıkların tümü
D
Bir alanda bulunan canlı ve cansız varlıkların tümü
E
Bir bölgedeki bitkilerin tümü
Soru 4
Taşıma kapasitesi, birim alanda bulunabilecek maksimum birey sayısıdır.
Buna göre, bir ortamın belirli bir tür için belirli bir zamandaki taşıma kapasitesini,
I. Türdeki bireylerin sayısı
II. Nüfusun dağılımı
III. Türlerin üreme potansiyeli
IV. En sınırlı yaşam kaynaklarının durumu
hangileri belirler?
A
Yalnız I
B
Yalnız IV
C
I ve IV
D
I, III ve IV
E
I, II, III ve IV
Soru 5
Aşağıda bir insan popülasyonunda yaş dağılımı piramidi verilmiştir.

Buna göre;
I. Doğum oranı, ölüm oranına eşit olduğundan, popülasyon büyümez.
II. Popülasyonunda genç ve üreme çağındaki bireylerin sayısı yaşlı bireylerden daha fazladır.
III. Her yaş grubunun büyüklüğü kabaca eşittir.
yorumlarından hangileri doğrudur?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 6
Bir popülasyon taşıma kapasitesine yaklaştıkça, ortamdaki sınırlayıcı faktörlerden dolayı büyümesi yavaşlar.
Buna göre;
I. Rekabet
II. İklimsel değişimler
III. Dışa göç
IV. Volkanik patlama
sınırlayıcı faktörlerinden hangileri popülasyon yoğunluğuna bağımlı olarak ortaya çıkması beklenir?
A
Yalnız II
B
Yalnız IV
C
II, III ve IV
D
I ve IV
E
I ve III
Soru 7
Popülasyonlara etki eden;
I. Alan daralması
II. Besin miktarının artması
III. Çevre kirliliğinin artması
IV. Ortam pH'sının optimum kalması
faktörlerinden hangisi ya da hangileri, çevre direncinin artmasına neden olur?
A
I ve III
B
I, II ve III
C
I, II ve IV
D
I, III ve IV
E
I, II, III ve IV
Soru 8

Grafikte gösterilen tip III hayatta kalma eğrisine sahip bir hayvan türü ile ilgili;
I. Suda yaşayan omurgasız bir hayvan olabilir.
II. Çok sayıda yavru üretir.
III. Yavrularına özenli bir şekilde bakar.
IV. Yavruların çoğu üreme çağına ulaşmadan önce ölür.
yorumlarından hangileri yapılamaz?
A
Yalnız III
B
I ve III
C
II ve III
D
I ve IV
E
II ve IV
Soru 9
Aşağıda bir gölün farklı pH ortamlarındaki balık türü sayıları sütunlar üzerinde gösterilmiştir.

Buna göre;
I. Suyun pH değeri arttıkça balık tür sayısı da artar.
II. Çok asidik göllerde daha az sayıda balık türü bulunur.
III. Bu göldeki balık çeşitliliği için optimum pH değeri 7.01-8.00 aralığıdır
IV. Asitleşmenin artışı balık türlerini ortadan kaldırabilir.
yorumlarından hangileri yapılabilir?
A
I ve III
B
I, II ve III
C
II, III ve IV
D
I, II ve IV
E
I, II, III ve IV
Soru 10
Popülasyon büyüklüğündeki değişme;
I. Doğum oranı,
II. Göç,
III. Ölüm oranı
gibi etkenlerden hangilerinin kontrolü altındadır?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 11
Aşağıda bir popülasyonun birey sayısındaki değişim grafiği verilmiştir.

Buna göre;
I. a aralığında, madde ve enerji girdisi çıktısından fazladır.
II. b aralığında popülasyonun taşıma kapasitesine ulaştığı söylenebilir.
III. c aralığında popülasyon küçülmektedir.
yorumlarından hangileri yapılabilir?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 12
Belirli bir zamanda belirli bir çevrede bulunabilecek en fazla birey sayısına taşıma kapasitesi denir.
Buna göre taşıma kapasitesi ile ilgili olarak;
I. Çevresel koşullara göre taşıma kapasitesi değişebilir.
II. Popülasyonun toplam birey sayısı taşıma kapasitesine yaklaştıkça çevre direnci artar.
III. Çevre direncinin artması birey sayısını da artırır.
yorumlarından hangileri doğrudur?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 13
Aşağıda bir popülasyondaki bireylerin belirli bir alandaki yerleşme biçimleri gösterilmiştir.

Buna göre;
I. Tesadüfe bağlı (rasgele) dağılım bireylerde bir araya toplanma eğiliminin olmadığı durumlarda rastlanır.
II. Küme oluşturma, doğada hem bitkiler hem de hayvanlar için, en sık rastlanan yayılış şeklidir.
III. Kümeli bir dağılım, rekabeti azaltıcı yönde etki gösterir.
IV. Bazı hayvan türlerinin yaşam alanlarına sınırlar koyup orayı savunması, düzenli dağılıma neden olur.
bilgilerinden hangileri doğrudur?
A
I ve III
B
I, II ve III
C
II, III ve IV
D
I, II ve IV
E
I, II, III ve IV
Soru 14
Aşağıda j büyüme eğrisinde birey sayısının zamanla değişimi gösterilmiştir.

Buna göre, bu büyüme eğrisi;
I. Gerçek dünyadaki popülasyonların çoğunda karakteristiktir.
II. Sınırsız kaynaklar ve neredeyse boş bir ortama gereksinim duyar.
III. Hiçbir doğal ortam çok uzun süre sürdüremez.
IV. Çoğalması yüksek potansiyele sahip bireylerden oluşan popülasyonlarda görülür.
bilgilerinden hangileri doğrudur?
A
I ve III
B
I, II ve III
C
II, III ve IV
D
I, II ve IV
E
I, II, III ve IV
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
14 tamamladınız.


Sınavı bitirdikten sonra mutlaka bizim için yorum kısmından geri bildirim yapmayı unutmayınız. Sorular nasıldı, kaç doğru yaptınız, hatalı soru var mıydı, test seviyesi nasıldı? yorum kısmından bizlere bildirmeyi unutmayınız.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu