Biyoloji Testleri

Genden Proteine (Nükleik Asitler ve Protein Sentezi) Test Çöz

ÜniRehberi ekibi olarak sizler için 12. sınıf öğrencilerine ve YKS – TYT LGS gibi sınavlara özel Biyoloji Nükleik Asitler ve Protein Sentezi Testi Çöz başlığı altında sorular hazırladık. Testte toplam 14 Adet Genden Proteine (Nükleik Asitler ve Protein Sentezi) sorusu bulunmakta. Sınava başlamadan önce mutlaka süre tutmayı unutmayınız. Haydi Sınava Başla! – ÜniRehberi ailesi olarak başarılar dileriz. 


Nükleik Asitler ve Protein Sentezi Test Çöz

Tebrikler - Nükleik Asitler ve Protein Sentezi Test Çöz adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Hücrelerdeki yönetici molekül olan DNA'nın yapısında bulunanlardan bazıları aşağıda verilmiştir.
I. Nükleotit
II. Gen
III. Baz
Bunların küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
A
I - II - III
B
I - III - II
C
II - I - III
D
II - III - I
E
III - I - II
Soru 2
DNA ve RNA ya ait birer nükleotitin yapısında yer alan,
I. fosfat
II. beş karbonlu şeker,
III. azotlu organik baz
moleküllerinden hangileri kesinlikle birbirinden farklıdır?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 3
Nükleotitlerle ilgili,
I. Bulundurdukları şeker ve baz çeşidine göre adlandırılır.
II. Toplam dört çeşittir.
III. Nükleik asitlerin yapı birimidir.
yargılarından hangileri yanlıştır?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 4
DNA molekülü için,
I. Hidrojen bağı sayısı = 2A + 3S,
II. Fosforik asit sayısı = Deoksiriboz şeker sayısı
III. A + G = T + S
eşitliklerinden hangileri doğrudur?
A
Yalnız II
B
Yalnız III
C
I ve II
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 5
Bir DNA molekülünde 1400 hidrojen bağı ve 400 adenin nükleotit bulunduğuna göre, bu DNA molekülünün tek zincirinde kaç nükleotit bulunur?
A
600
B
800
C
1000
D
1200
E
1600
Soru 6
Çeşitli ökaryot hücreli canlıların kalıtsal yapısını farklı olmasının nedeni, I. DNA larında farklı çeşit şeker bulunması, II. DNA larındaki nükleotit dizilişinin farklı olması, III. DNA larında farklı çeşitlerde azotlu organik baz bulunması durumlarından hangileri olamaz?
A
Yalnız II
B
Yalnız III
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 7
Bir hücrede DNA replikasyonu sırasında,
I. ATP
II. enzim,
III. deoksiriboz şekeri,
IV. azotlu organik baz
moleküllerinden hangileri kullanılır?
A
I ve III
B
II ve IV
C
I, II ve III
D
II, III ve IV
E
I, II, III ve IV
Soru 8
RNA çeşitlerinin tümü,
I. DNA tarafından sentezlenme,
II. tek zincirli olma,
III. amino asitlerle bağ kurma,
IV. protein sentezinde görev alma
özelliklerinden hangilerine ortak olarak sahiptir?
A
I ve IV
B
II ve III
C
I, II ve IV
D
II, III ve IV
E
I, II, III ve IV
Soru 9
Protein sentezi yapan organelin yapısında,
I. mRNA,
II. tRNA,
III. rRNA
moleküllerinden hangileri yer alır?
A
Yalnız II
B
Yalnız III
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 10
Aşağıdaki özelliklerden hangisi DNA ve RNA molekülünde ortak olarak bulunmaz?
A
5 C lu şekere sahip olma
B
Protein sentezinde rol oynama
C
Pürin grubu bazları bulundurma
D
Fosfodiester bağlarına sahip olma
E
Yan korunumlu olarak eşlenebilme
Soru 11
DNA ya ait,
I. iki zincirli ve sarmal yapıda olma,
II. kendini kopyalayabilme,
III. her nükleotitinde fosfat bulundurma
özelliklerinden hangileri tRNA moleküllerine de aittir?
A
Yalnız II
B
Yalnız III
C
I ve II
D
I ve III
E
II ve III
Soru 12
Bir hücrede sentezlenen bir protein molekülündeki amino asit sayısının belirlenebilmesinde,
I. senteze kalıplık eden DNA zincirindeki nükleotit,
II. sentez sırasında açığa çıkan su,
III. sentez sırasında görev alan ribozom,
IV. sentezde kullanılan mRNA kodonu
sayılarından hangileri kullanabilir?
A
Yalnız II
B
I ve II
C
III ve IV
D
I, II ve IV
E
I, II, III ve IV
Soru 13
Bir proteinin sentezine kalıplık eden mRNA molekülünün nükleotit dizilişi, proteinin amino asit dizilişine bakılarak belirlenemez.
Bunun nedeni,
I. bir tRNA nın her zaman aynı amino asidi taşıması,
II. mRNA molekülünün birden fazla ribozoma bağlanması,
III. farklı kodonların aynı amino asiti şifrelemesi
durumlarından hangileri olabilir?
A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 14
Bir gen bir polipeptit hipotezine göre,
I. Bütün proteinler enzimdir.
II. Genler polipeptitlerin amino asit dizilimini belirler.
III. Bazı proteinler birden fazla polipeptit zincirinden oluşur.
yargılarından hangileri doğrudur?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
II ve III
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
14 tamamladınız.


Sınavı bitirdikten sonra mutlaka bizim için yorum kısmından geri bildirim yapmayı unutmayınız. Sorular nasıldı, kaç doğru yaptınız, hatalı soru var mıydı, test seviyesi nasıldı? yorum kısmından bizlere bildirmeyi unutmayınız.

İlgili Makaleler

4 Yorumlar

    1. Hayir degil fosfat lar ayni sekerler ayni degil nukleotitler ayni olabilri mesela adenin bulumabilir ikisindede ortak

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu