Biyoloji Testleri

Madde Döngüleri Test Çöz

ÜniRehberi ekibi olarak sizler için 10. Sınıf ve YKS – TYT LGS gibi sınavlara özel Madde Döngüleri Testi Çöz başlığı altında sorular hazırladık. Testte toplam 14 Adet Madde Döngüleri sorusu bulunmakta. Sınava başlamadan önce mutlaka süre tutmayı unutmayınız. Haydi Sınava Başla! – ÜniRehberi ailesi olarak başarılar dileriz. 


Madde Döngüleri Test

Tebrikler - Madde Döngüleri Test adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Hayvanlar tarafından tüketilen su;
I. terleme,
II. solunum,
III. fotosentez
olaylarından hangileri ile tekrar atmosfere geri döner?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 2
Bazı bakteriler topraktaki zararlı olan amonyağı yararlı azot tuzlarına dönüştürür. Bu sırada açığa çıkan kimyasal bağ enerjisini kullanarak kendi besinlerini sentezler.
Bu bakteriler için,
I. Kemosentez yapmaktadır.
II. Prokaryot hücre yapısına sahiptir.
III. Azotun tekrardan atmosfere dönmesini sağlar.
özelliklerinden hangileri doğrudur?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 3
Bir göl ekosistemine karbonu işaretlenmiş CO2 verildiğinde, işaretli karbon aşağıdaki canlılarda bulunan moleküllerden hangisinin yapısında gözlemlenemez?
A
Otçul balıktaki glikojen
B
Fitoplanktondaki protein
C
Su bitkisindeki glikoz
D
Etçil balıkların kemiklerindeki mineral
E
Zooplanktondaki nükleotit
Soru 4
Aşağıda verilenlerden hangisi atmosferin karbon kaynaklarından biri değildir?
A
Volkanik patlamalar
B
Laktik asit fermantasyonu
C
Ayrıştırıcıların faaliyetleri
D
Fosil yakıtların kullanılması
E
Bitki ve hayvanların solunumu
Soru 5
Ekosistemlerdeki su döngüsü ile ilgili hangisi doğru değildir?
A
Su buharı yoğunlaşarak bulutları oluşturur.
B
Bitkiler terleme ile su döngüsüne katılır
C
Toprağa sızan su, yeraltı sularının oluşmasını sağlar.
D
Suya karışan ağır metaller buharlaşma ile atmosfere verilir.
E
Atmosferdeki su buharı yağmur, kar ve dolu şeklinde toprağa iner.
Soru 6
Aşağıda nitrifikasyonda oluşan moleküllerin zaman içinde değişim grafiği verilmiştir.

Buna göre numaralandırılmış yerlere gelmesi gereken moleküller hangisinde doğru verilmiştir?
A
Amonyak - Nitrit - Nitrat
B
Amin - Nitrit - Nitrat
C
Nitrat - Nitrit - Amonyak
D
Nitrit - Amonyak - Nitrat
E
Nitrat - Amonyak - Nitrit
Soru 7
Aşağıda azot döngüsü şematize edilmiş ve bazı canlılar numaralandırılarak gösterilmiştir.

Buna göre numaralandırılmış canlılardan hangileri ışık enerjisine bağımlı olmadan besin üretimi yapabilir?
A
Yalnız I
B
I ve III
C
III ve IV
D
II, IV ve V
E
II, III, IV ve V
Soru 8

Buna göre numaralandırılmış olayları gerçekleştiren canlılar ile ilgili seçeneklerdekinden hangisi ortak olabilir?
A
Fotosentez yapma
B
Prokaryot hücre yapısına sahip olma
C
Heterotrof beslenme
D
Çok hücreli olma
E
Atmosferik azota aynı yönlü etki etme
Soru 9
Ekosistemdeki karbon döngüsü aşağıda şematik olarak gösterilmiştir.

Buna göre numaralarla belirtilen olaylarla ilgili verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
A
I. olay atmosferdeki CO2 oranının azalmasını sağlar.
B
II, III ve V. olaylar hücresel solunumdur.
C
IV. olay ile polimer organik maddeler inorganik maddelere dönüştürülür.
D
Üreticiler inorganik karbonu I olayı ile organik karbona dönüştürür.
E
I ve II olayları otçul canlılar tarafından gerçekleştirilir.
Soru 10
Organik artıklardaki azotun bitkisel proteinde rastlanma sürecinde;
I. denitrifikasyon bakterileri,
II. nitrit bakterileri,
III. saprofit bakteriler,
IV. nitrat bakterileri
canlı türlerinden hangileri görev alır?
A
I ve II
B
II ve III
C
III ve IV
D
I, II ve III
E
II, III ve IV
Soru 11
Doğadaki karbon döngüsünde;
I. çürüme ve ayrışma,
II. fotosentez,
III. oksijenli solunum,
IV. kemosentez
olaylarından hangileri, karbon atomunun organik bileşiklerin yapısına katılmasını sağlar?
A
I ve II
B
I ve III
C
I ve IV
D
II ve III
E
II ve IV
Soru 12
Atmosferdeki su buharı,
I. buharlaşma,
II. solunum,
III. terleme
olaylarından hangileri ile artış gösterir?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 13
Toprakta bulunan organik atıkların atmosfere N2 şeklinde verilinceye kadar,
I. NH3
II. NO2
III. NO3
moleküllerinin oluşum sırası hangi seçenekte doğru verilmiştir?
A
I - II - III
B
III - II - I
C
II - III - I
D
I - III - II
E
II - I - III
Soru 14
Bitkiler tarafından topraktan alınan bir azot molekülünün tekrar bitkilerin kullanabileceği azot tuzları haline dönüşüp toprağa verilmesi sırasında rolü olan canlılar şunlardır:
I. Çürükçül canlılar,
II. Herbivor hayvanlar,
III. Nitrifikasyon bakterileri,
IV. Etçil hayvanlar
Bu canlılar hangi sırayla azotu kullanmıştır?
A
I, II, III, IV
B
II, IV, I, III
C
II, IV, III, I
D
IV, II, I, III
E
IV, III, II,I
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
14 tamamladınız.


Sınavı bitirdikten sonra mutlaka bizim için yorum kısmından geri bildirim yapmayı unutmayınız. Sorular nasıldı, kaç doğru yaptınız, hatalı soru var mıydı, test seviyesi nasıldı? yorum kısmından bizlere bildirmeyi unutmayınız.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu