Biyoloji Testleri

Komünite Ekolojisi Test Çöz

ÜniRehberi ekibi olarak sizler için 11. Sınıf ve YKS – TYT LGS gibi sınavlara özel Komünite Ekolojisi Testi Çöz başlığı altında sorular hazırladık. Testte toplam 14 Adet Komünite Ekolojisi sorusu bulunmakta. Sınava başlamadan önce mutlaka süre tutmayı unutmayınız. Haydi Sınava Başla! – ÜniRehberi ailesi olarak başarılar dileriz. 


Komünite Ekolojisi Test Çöz

Tebrikler - Komünite Ekolojisi Test Çöz adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Komüniteler tür çeşitliliği bakımından farklılık gösterir.
Komüniteler ile ilgili;
I. Ekvatordan kutup bölgelerine doğru tür çeşitliliği azalır.
II. En fazla tür çeşitliliği tropikal bölgelerde bulunur.
III. Enlemlerdeki tür çeşitliliği daha çok iklimsel ne­denlere bağlıdır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 2
Ekolojik rekabet ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
Bir türün bireyleri arasında olabilir.
B
Farklı türlerin popülasyonları arasında yaşama alanı rekabeti olabilir.
C
Mikroorganizmalar arasında besin rekabeti olabilir.
D
Hayvanlar arasında olurken bitkiler arasında ol­maz.
E
Popülasyonların büyümesini yavaşlatır.
Soru 3

Bir ekosistemdeki tavşan (av) ve vaşak (avcı) arasın­daki ilişki yukarıdaki grafikte verilmiştir.
Buna göre;
I. Tavşanların artmasının nedeni vaşakların azalma­sıdır.
II. Vaşakların artmasının nedeni tavşanların azalma­sıdır.
III. Tavşanların azalmasının nedeni vaşakların artma­sıdır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 4
İstiridyenin sırt boşluğunda yaşayan çok küçük bir yengeç türü istiridyenin yemediği ve ondan arta kalan besinlerle beslenirken istiridye sayesinde düşmanla­rından da korunur.
istiridyenin bu ilişkiden bir karı veya zararı olma­dığına göre, aşağıdakilerden hangisi bu yaşama ilişkisine örnek gösterilebilir?
A
Baklagiller ve onların köklerinde yaşayan rhizobi­um bakterileri
B
Konak bitkinin ksilem borularından ihtiyaç duydu­ğu su ve mineralleri alan ökse otu bitkisi ve konak bitki
C
Köpek balıkları ve yüzgeçlerine tutunarak artıkla­rıyla beslenen echeneis balığı
D
Ölü organizmalar ve onları inorganik maddelere çeviren bazı mantarlar
E
Otçul kuşlar ve onların bağırsaklarında yaşayan selüloz sindiren bakteriler
Soru 5
Batı Afrika'da insanlarda nehir körlüğü adı verilen bir hastalık sinekler tarafından yayılır. Bacillus thuringiensis adlı bakteri hastalığı yayan sinekleri enfekte (bulaşma) ederek öldürür.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A
Bacillus thuringiensis, insanda parazit olarak yaşar.
B
İnsan ve sinek arasında mutualist bir ilişki bulunur.
C
Bacillus thuringiensis bakterisinin çoğalması nehir körlüğü hastalığının azalmasına neden olur.
D
İnsan ve sinek arasında kommensalist ilişki vardır.
E
Sinek ve Bacillus thuringiensis bakterisi arasında kommensalist ilişki bulunur.
Soru 6
Viscum album (ökse otu) gibi bitkiler inorganik mad­delerden organik besin sentezleyebildikleri halde yarı parazit olarak adlandırılırlar.
Bu bitkilerin yarı parazit olarak adlandırılmasına,
I. kloroplastlarının yetersiz olması,
II. fotosentez hızının yavaş olması,
III. su ve mineral gereksinimini konak bitkiden karşıla­ması
durumlarından hangileri neden olur?
A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 7
Saprofit canlılarda,
I. monomerlerden ATP sentezi,
II. enzim - substrat kompleksinin oluşması,
III. monomerlerden polimer sentezi
olaylarından hangileri hücre dışında gerçekleşebi­lir?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 8
Aşağıda hayvansal parazit olan X ve Y'ye ait bazı özellikler verilmiştir.
- X : Sindirim sistemleri bulunmaz.
- Y : Sindirim sistemleri kısmen gelişmiştir.
Buna göre,
I. X parazitleri hayvanların vücutlarının içinde yaşar.
II. Y parazitleri hayvanların vücutlarının dışında yaşar.
III. X parazitlerinin hareket, sinir ve duyu sistemleri basit, üreme sistemleri ise gelişmiştir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 9
Bir komünitede,
I. inorganik elementlerden organik besin sentez­leyen,
II. organik besinleri ototrof ya da heterotrof can­lılardan hazır alarak beslenen,
III. organizma ölüleri ve atıklarını hücresinin dışın­da sindirerek beslenen
canlı türlerinden hangileri bulunabilir?
A
Yalnız II
B
Yalnız III
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 10
Aynı komünitede yaşayan tavşan ve vaşak popülasyonları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisine örnektir?
A
Rekabet
B
Av-avcı ilişkisi
C
Zorunlu mutualizm
D
Gevşek mutualizm
E
Kommensalizm
Soru 11
Aynı ortamda yaşayan X ve Y canlılarının sayısı, aralarındaki ekolojik ilişki nedeniyle, zamana göre aşağıdaki gibi değişmektedir.

Bu ilişki aşağıdakilerin hangisinde verilen can­lılar arasında gözlenebilir?
A
İnsanlar ve insan bağırsağında K vitamini sen­tezleyen bakteriler
B
Yunuslar ile yunusa tutunarak gezen küçük balıklar
C
Mantarlar ve algler
D
Tavşanlar ve vaşaklar
E
Termit ve termitin bağırsağında selüloz sindiren protistler
Soru 12
Birlikte yaşam örneklerinden bazıları şunlardır:
I. Bir likeni oluşturan mantar ve alg
II. Beyaz karınca ile onun bağırsağında yaşayan protist
III. Akasya ağacı ile ökse otu bitkisi
IV. İnsan ile insan bağırsağında yaşayan yararlı bakteriler
Bu örneklerin hangilerindeki canlılardan biri üretici diğeri tüketicidir?
A
Yalnız I
B
Yalnız IV
C
I ve II
D
II ve III
E
III ve IV
Soru 13
Birincil süksesyonun gerçekleşmesi için, ilgili ortamda,
I. büyük yangınlar,
II. küresel ısınma,
III. volkanik patlamalar
gibi olaylardan hangilerinin gerçekleşmesi ge­rekli değildir?
A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve II
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 14
Beyaz karıncalar ve Mixotricha paradoxa denilen canlının bazı özellikleri şunlardır:
- Beyaz karıncalar odun yiyerek beslenir.
- Beyaz karıncalarda odunu sindiren enzim sen­tezlenmez.
- M. paradoxa sadece beyaz karıncaların bağır­sağında yaşar.
- M. paradoxa odun sindiren enzim salgılar.
Bu bilgilere göre beyaz karıncalar ve M. para­doxa arasındaki ekolojik ilişki aşağıdakilerden hangisidir?
A
Zorunlu mutualizm
B
Kommensalizm
C
Rekabet
D
Parazitizm
E
Gevşek mutualizm
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
14 tamamladınız.


Sınavı bitirdikten sonra mutlaka bizim için yorum kısmından geri bildirim yapmayı unutmayınız. Sorular nasıldı, kaç doğru yaptınız, hatalı soru var mıydı, test seviyesi nasıldı? yorum kısmından bizlere bildirmeyi unutmayınız.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu