Biyoloji Testleri

Hayatın Başlangıcı ve Evrim Test Çöz

ÜniRehberi ekibi olarak sizler için YKS – TYT LGS gibi sınavlara özel Hayatın Başlangıcı ve Evrim Testi Çöz başlığı altında sorular hazırladık. Testte toplam 14 Adet Hayatın Başlangıcı ve Evrim sorusu bulunmakta. Sınava başlamadan önce mutlaka süre tutmayı unutmayınız. Haydi Sınava Başla! – ÜniRehberi ailesi olarak başarılar dileriz. 


Hayatın Başlangıcı ve Evrim Test Çöz

Tebrikler - Hayatın Başlangıcı ve Evrim Test Çöz adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Abiyogenez görüşüne göre, canlılar cansız maddelerden kendiliğinden oluşur.
Aşağıdakilerden hangisi abiyogenez görüşüyle açıklanamaz?
A
Kurumuş bir havuzda, yağmurdan sonra birçok canlının ortaya çıkması
B
Çamur ve kumdan balıkların meydana gelmesi
C
Bazı böceklerin yaprakların üzerindeki çiğ damlalarından oluşması
D
Kirli gömlek ve buğdaydan fare oluşması
E
Mikroorganizmaların bölünerek yeni mikroorganizma oluşturması
Soru 2
17. yüzyıl ortalarında İtalyan biyolog Francesco Redi adlı bilim adamının hazırladığı deney ve sonuçları aşağıda verilmiştir.
– Birkaç yılan, bir kaç tür balık, bir kaç yılan balığı ve süte bandırılmış dana etini geniş ağızlı dört kavanoza koyarak ağzını sıkıca kapatmış ve yine aynı şekilde kavanozlar hazırlayıp ağzını açık bırakmıştır.
- Ağzı açık kavanozlarda balık ve et parçası çok geçmeden kurtçuklarla dolmuş ve sineklerin kavanozlara girip çıktığı görülmüştür. Ağzı kapalı kaplarda (Bu kaplar taze hava girişine imkan verecek bir maddeyle kapatılmıştı.) herhangi bir kurtçuk görülmemiştir.
F. Redi'nin bu çalışması aşağıdaki hipotezlerden hangisini desteklemiştir?
A
Abiyogenez
B
Biyogenez
C
Panspermia
D
Ototrof
E
Heterotrof
Soru 3
Hayatın başlangıcıyla ilgili aşağıdaki görüş ve hipotezlerden hangisine göre, uzaydan Dünya'ya gelen spor veya tohumlar Dünya'da hayatı başlatmıştır?
A
Abiyogenez
B
Biyogenez
C
Ototrof hipotezi
D
Panspermia hipotezi
E
Heterotrof hipotezi
Soru 4
Heterotrof hipotezine göre, karasal hayatın başlamasından önce geçen sürede,
I. fotosentez,
II. protein sentezi,
III. fermantasyon
olaylarından hangilerinin ortaya çıkması zorunludur?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 5
Heterotrof hipotezine göre,
I. mor ötesi ışınlar, şimşek çakması nedeniyle açığa çıkan enerji ve yüksek ısı nedeniyle hidrojen, amonyak, su buharı ve metan gazlarının tepkimeye girmesi,
II. basit besin monomerlerinin yağmur sularıyla denizlere taşınması,
III. kimyasal evrim sonucu monomerlerden kompleks maddelerin oluşması
olayları hangi sırayla gerçekleşmiştir?
A
I, II, III
B
I, III, II
C
II, I, III
D
II, III, I
E
III, I, II
Soru 6
Lamarck ile ilgili,
I. Türleşmeyi doğal seçilimle açıklamaya çalışmıştır.
II. Kullanılan organların gelişirken, kullanılmayan organların köreleceğini savunmuştur.
III. Kullanma-kullanmama yoluyla kazanılan özelliklerin yavrulara aktarıldığını savunmuştur.
yargılarından hangileri doğrudur?
A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi Lamarck'ın "Kullanılan organlar gelişir, kullanılmayan organlar körelir." görüşüne örnek olarak gösterilemez?
A
Ördeklerin ayaklarının yüzmeyi kolaylaştırmak için perdeli olması
B
Kaktüslerin gövdelerinin su depolayacak yapıda olması
C
Leyleklerin bacaklarının vücudu sudan uzakta tutmak için uzun olması
D
Köstebeklerin gözlerinin kör olması
E
Kutup ayılarının beyaz renkli olması
Soru 8
Mutasyonlar,
I. vücut hücrelerinin gonozomlarında,
II. eşey hücrelerinin otozomlarında,
III. vücut hücrelerinin otozomlarında,
IV. eşey hücrelerinin gonozomlarında
meydana gelebilir.
Bunlardan hangileri populasyonların gen havuzundaki genetik yapının değişmesini sağlar?
A
Yalnız IV
B
I ve III
C
II ve IV
D
I, III ve IV
E
I, II, III ve IV
Soru 9
I. Kalıtsal mutasyon
II. Eşeyli üreme
III. Modifikasyon
IV. Doğal seçilim
Yukarıdakilerden hangileri evrimin hammaddelerinin artmasını sağlar?
A
Yalnız IV
B
I ve II
C
II ve III
D
III ve IV
E
I, III ve IV
Soru 10
Evrimin ham maddeleri kalıtsal varyasyonlardır. Kalıtsal varyasyonların nedenleri ise;
- mutasyon
- rekombinasyonlardır.
Bu kalıtsal varyasyonların evrim açısından önemli olmasını,
I. doğal seçilime imkan sağlaması,
II. eşeyli üremeyle oluşması,
III. eş seçimini kolaylaştırması
durumlarından hangileri açıklar?
A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi evrimin yönünü belirler?
A
Ortama uygun kalıtsal özellikler taşıyan bireylerin diğerlerine göre daha fazla yaşaması ve üremesi
B
Güneşten gelen ultraviyole ışınlarının DNA da değişmelere neden olması
C
Mayoz bölünmede anormal bir durum olarak bazı homolog kromozom çiftlerinin aynı hücreye taşınması
D
Eşeyli üremede bir dölde meydana gelen yavru sayısının çok fazla  olması
E
Mitoz bölünmede kardeş kromatitlerin tam ve eşit olarak paylaşılması
Soru 12
Bütün canlıların ortak özellikleri sahip olması, canlıların ortak bir kökenden geldiğini gösterebilir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi canlıların ortak bir kökenden geldiğini gösteren özelliklerden değildir?
A
Protein bulundurma
B
Hücrelerden oluşma
C
Nükleik asit bulundurma
D
Hücre bölünmesi yapma
E
İnorganik maddelerden organik besin üretme
Soru 13
Gloger kuralına göre, kuzey yarım küresindeki kuş ve memeliler, kuzeye doğru açık renkli, iklimin daha sıcak olduğu güneye doğru ise daha koyu renklidir.
Bu durum Darwin'in "doğal seçilim hipotezi"ne göre nasıl açıklanır?
A
Ortam koşullarının etkisiyle genlerin işleyişi değişebilir.
B
Ortam koşullarına uygun varyasyonlar daha fazla yaşama ve üreme şansına sahiptir.
C
Ortam koşullarının etkisiyle genlerin yapısı değişebilir.
D
Çekinik genler homozigot durumda canlının gözlenebilen özelliklerini belirler.
E
Kullanılmayan organlar zamanla körelerek kaybolur.
Soru 14
Aşağıdakilerden hangisinde verilen canlılar evrimsel yönden birbirine diğerlerine göre daha yakın akrabadır?
A
Balina - Yarasa
B
Yarasa - Kuş
C
Kuş - Yılan
D
Yılan - Kurbağa
E
Kurbağa - Balık
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
14 tamamladınız.


Sınavı bitirdikten sonra mutlaka bizim için yorum kısmından geri bildirim yapmayı unutmayınız. Sorular nasıldı, kaç doğru yaptınız, hatalı soru var mıydı, test seviyesi nasıldı? yorum kısmından bizlere bildirmeyi unutmayınız.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu