Biyoloji Testleri

Bitkilerin Yapısı Test Çöz

ÜniRehberi ekibi olarak sizler için 12. Sınıf ve YKS – TYT LGS gibi sınavlara özel Bitkilerin Yapısı Testi Çöz başlığı altında sorular hazırladık. Testte toplam 14 Adet Bitkilerin Yapısı sorusu bulunmakta. Sınava başlamadan önce mutlaka süre tutmayı unutmayınız. Haydi Sınava Başla! – ÜniRehberi ailesi olarak başarılar dileriz. 


Bitkilerin Yapısı Test Çöz

Tebrikler - Bitkilerin Yapısı Test Çöz adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Bir canlının aynı tip hücrelerden oluşmuş bir dokusunda bulunan iki hücresi arasında,
I. sitoplazma miktarı,
II. bölünme hızı,
III. kromozom sayısı,
IV. protein miktarı
özelliklerinden hangileri farklı olamaz?
A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve III
D
II ve IV
E
III ve IV
Soru 2
Primer meristem dokusu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?
A
Kökenleri embriyoya dayanan ve sürekli bölünebilme özelliğini koruyan hücrelerden oluşur.
B
Tüm bitkilerin büyüme noktalarında bulunan uç meristem hücreleri, boyca uzamadan sorumludur.
C
Uç meristemin bölünmesi sonucu dıştan içe doğru sırasıyla dermatojen, plerom ve periblem adı verilen üç hücre tabakası oluşur.
D
Dermatojen hücrelerinin farklılaşmasından epidermis, plerom hücrelerinin farklılaşmasından iletim dokuları meydana gelir.
E
Uç meristem hücreleri kök ucunda kaliptra, gövde ucunda ise tomurcuk pulları tarafından korunur.
Soru 3

İleri yapılı bitkilerde, hormonların etkisiyle yeniden bölünme özelliği kazanan bazı parankima hücrelerinden oluşan doku sekonder meristem olarak adlandırılır.
Buna göre,
I. uç meristem,
II. kambiyum,
III. mantar kambiyumu
meristemlerinden hangileri parankima hücrelerinden köken alır?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 4
Örtü dokuya ait epidermis hücreleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A
Epidermis hücreleri canlı, büyük kofullu ve bol kloroplastlıdır.
B
Genellikle tek sıralı dizilmiş olan hücrelerinin arasında boşluk bulunmaz.
C
Epidermis, genç bitkilerde tüm organların dış yüzeyini örter.
D
Epidermis hücrelerinin farklılaşması sonucu oluşan stomalar bitkilerde gaz alış verişini sağlar.
E
Epidermis hücrelerinin üzerini örten kütikula tabakası bitkinin aşırı su kaybını önler.
Soru 5
Çok yıllık bitkilerde gutasyon (damlama) olayının gerçekleştiği yapı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A
Stoma
B
Lentisel
C
Emergens
D
Hidatot
E
Kütikula
Soru 6

Yukarıda bir bitkinin iletim dokusunu oluşturan ve madde iletimini sağlayan iki hücre çeşidi gösterilmiştir.
Bu hücreler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?
A
Odun boruları, trake adı verilen ksilem hücrelerinin uç uca gelmesiyle oluşur.
B
Kalburlu borular ile içinde sakkaroz, glikoz, amino asit ve bazı iyonların bulunduğu floem özsuyu taşınır.
C
Odun boruları su ve mineral iyonları kökten yapraklara doğru tek yönlü taşır.
D
Madde iletimini sağlayan ksilem hücreleri işlevsel olgunlukta ölü, floem hücreleri ise canlıdır.
E
Bir kalburlu boru boyunca madde iletimi aynı anda çift yönlü olarak gerçekleşir.
Soru 7
Kapalı tohumlu bir bitkide gerçekleşen primer ve sekonder büyüme ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?
A
Primer büyümede, kök ve gövde ucunda bulunan uç meristemler bitkinin boyca uzaması için hücre sağlar.
B
Sekonder büyümeden sorumlu olan yanal meristemler, kök ve gövdenin hem boyca uzamasını hem de enine kalınlaşmasını sağlar.
C
Primer büyüme tüm bitkilerde, sekonder büyüme ise odunsu gövdeli bitkilerde gerçekleşir.
D
Sekonder büyüme, primer büyüme sonucu oluşan kök ve gövdenin nispeten yaşlı kısımlarında meydana gelir.
E
Sekonder büyüme sırasında gerçekleşen enine kalınlaşma kambiyumun, kabuk oluşumu ise mantar kambiyumunun faaliyeti sonucu meydana gelir.
Soru 8
Aşağıdaki şekil, bir bitkinin yaprağından alınan enine kesitindeki dokuların organizasyonunu göstermektedir.

Buna göre, numaralandırılmış kısımlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A
I nolu kısım yaprağın en dış yüzeyini örten ve CO2 özümlemesini gerçekleştiren hücrelere sahip epidermis tabakasıdır.
B
II nolu kısım fotosentezin en yoğun gerçekleştiği palizat parankimasıdır.
C
III nolu kısım geniş hücre arası boşluklara sahip sünger parankimasıdır.
D
IV nolu kısım gövdedeki iletim demetlerinin devamı olan iletim dokusudur.
E
V nolu kısım bitkinin gaz alış verişini sağlayan ve su kaybını düzenleyen stomadır.
Soru 9
Aşağıdaki dokulardan hangisine ait hücreler sürekli bölünebilme özelliğine sahiptir?
A
Ksilem dokusu
B
Meristem doku
C
Floem dokusu
D
Örtü doku
E
Temel doku
Soru 10
Gelişmiş yapılı bir bitkide bulunan,
I. arkadaş,
II. sklerenkima,
III. parankima,
IV. trake
hücrelerinden hangileri, işlevsel olgunluğa ulaştıklarında canlılık olaylarını gerçekleştiremez?
A
I ve II
B
I ve III
C
II ve IV
D
I, III ve IV
E
II, III ve IV
Soru 11

Yukarıda X ve Y bitkilerine ait gövde enine kesitleri gösterilmiştir.
Buna göre X ve Y bitkileri ile ilgili,
I. X, tek çenekli bir bitki türüdür.
II. Y, çift çenekli odunsu bir bitki türü olabilir.
III. X ve Y bitkilerinde ksilem ve floem dokuları kambiyum tarafından oluşturulur.
yargılarından hangileri doğrudur?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 12
Bitkilerin sürgün sistemine ait olan yaprak organı ile ilgili aşağıdaki özelliklerden hangisi yanlıştır?
A
Tipik bir bitkinin yaprağı, yaprak ayası ve yaprak sapı kısımlarından oluşur.
B
Yaprak sapı, gövdeden gelen iletim demetlerinin yaprağa uzanmasını sağlar.
C
Yaprak ayası, yaprağın yassılaşmış ince ve yeşil kısmıdır.
D
Basit yapraklarda parçalanmamış tek bir yaprak ayası bulunur.
E
Tek çenekli bitkilerin yaprakları ağsı, çift çenekli bitkilerin yaprakları ise paralel damarlanma gösterir.
Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi kök sisteminin görevlerinden biri değildir?
A
Çevresel koşulların fotosentez için uygun olmadığı durumlarda topraktan organik besin alınmasını sağlamak
B
Topraktan su ve minerallerin alınmasını sağlamak
C
Bitkiyi toprağa sıkıca bağlamak
D
Bitki için koruyucu özelliğe sahip, bazı sekonder bileşikleri üretmek
E
Besin maddelerini depolamak
Soru 14
Yüksek yapılı bitkilerde iletim dokusu bitki organları arasında madde iletimini gerçekleştirir.
Buna göre,
I. sükroz,
II. amino asit,
III. su,
IV. mineral iyonlar,
V. glikoz
besinlerinden hangileri floemde taşındığı halde ksilemde taşınmaz?
A
III ve IV
B
I, II ve V
C
II, IV ve V
D
III, IV ve V
E
II, III ve V
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
14 tamamladınız.


Sınavı bitirdikten sonra mutlaka bizim için yorum kısmından geri bildirim yapmayı unutmayınız. Sorular nasıldı, kaç doğru yaptınız, hatalı soru var mıydı, test seviyesi nasıldı? yorum kısmından bizlere bildirmeyi unutmayınız.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu