AYTYKS

AYT’de En Çok Çıkan Konular

Hepinize merhabalar sevgili sınav adayları, bu yazımızda sizler için AYT sınavında en çok çıkan konuları paylaşıyoruz. Öncelikle şuna dikkat edelim, altta paylaşılan tablolar sadece soru dağılımlarıdır. Sınavın konularını öğrenmek istiyorsanız AYT Konuları yazımıza bakabilirsiniz.

AYT en çok çıkan konular için ise Matematik, Geometri, Fizik, Kimya, Biyoloji, Edebiyat, Coğrafya, Tarih, Felsefe ve Din Kültürü gibi ayt dersleri için alttaki listeden hangi konuların en çok çıktığını görebilirsiniz. Her yıl çıkan soru sayılarına göre en önemli konuları sizler analiz edebilirsiniz. Her sene soru çıkan konuları ve en çok soru gelen konuları mutlaka öğrenmelisiniz. 

AYT Matematik En Çok Çıkan Konular

SORU DAĞILIMI 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2013 2012
Temel Kavramlar 4 2 3 2 2 1 3 3 6 3
Sayı Basamakları 3 1 1
Bölme ve Bölünebilme 1 1 1 1 1
EBOB – EKOK 1 1 1 1 1 1 1
Rasyonel Sayılar 1 1 1
Basit Eşitsizlikler 1 1 1 1 2 1 1 1
Mutlak Değer 1 1 1 1 1
Üslü Sayılar 1 1 1 1 2 1 2
Köklü Sayılar 2 1 1 1 2
Çarpanlara Ayırma 1 1 1 1 2 2
Oran Orantı 1 1
Kümeler 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1
Mantık 1 1 1 1 4 1 1 1 3
Fonksiyonlar 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2
Polinomlar 2 1 1 2 2 1 3 1 2 2 2
2.Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 2 2 1 1 1 1 1 1
Parabol 1 1 1 1 1 1 1 1
Permütasyon-Kombinasyon-Olasılık – Binom 3 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2
Trigonometri 5 4 5 4 3 3 2 4 2 3 4
Karmaşık Sayılar 2 1 1 2 3 3 3 3
Logaritma 3 2 1 3 3 2 3 1 2 3 2
Diziler 2 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2
Limit 2 2 2 2 2 2 1 1 4
Türev 4 3 4 4 5 5 7 6 6
İntegral 4 4 4 4 5 6 7 7 4
SORU SAYISI 30 31 31 30 32 29 50 50 50 50 50

AYT Geometri En Çok Çıkan Konular

SORU DAĞILIMI 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2013 2012
Doğruda ve Üçgende Açı 3 1 1 1 2 2 1 1
Özel Üçgenler 2 2 2 6 1 1
Açıortay – Kenarortay 1 1
Üçgende Alan Benzerlik 1 3 1 2 1
Açı Kenar Bağıntıları 1 1
Çokgenler 1 2 1 1 3 1 2
Özel Dörtgenler 1 1 4 6 5 3 5
Çember ve Daire 2 2 3 2 2 1 3 3 5 8 6
Noktanın Analitiği 1 1 2 1 1 2 2 1
Doğrunun Analitiği 1 2 1 1 2 2 4 1 3 3
Dönüşüm Geometrisi 1 1 1 1 1 1 1
Katı Cisimler 1 2 1 1 1 1 2 2 4 4 4
Çemberin Analitiği 1 1 1 1 2 1 1
TOPLAM 10 9 9 10 8 11 30 30 30 30 30

AYT Fizik En Çok Çıkan Konular

SORU DAĞILIMI 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Vektörler 1 1
Hareket 1 1 1
Newton’un Hareket Yasaları 1 1 1 1
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket
Atışlar 1 1 1 1
İş, Güç ve Enerji 1 1 1
İtme ve Momentum 1 1 1 1 1
Kuvvet, Tork ve Denge 1 1 1 1
Kütle Merkezi
Basit Makineler 1
Elektrik Alan ve Potansiyel 1 2 1 1 1
Paralel Levhalar ve Sığa
Manyetik Alan ve Manyetik Kuvvet 1 1 1
İndüksiyon, Alternatif Akım ve Transformatörler 2 1 1 2 2 2
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 1 2 1 1
Dönme, Yuvarlanma ve Açısal Momentum 1 1 1 1
Kütle Çekim ve Kepler Yasaları 1 1 1
Basit Harmonik Hareket 1 1 1 1 1 1
Dalga Mekaniği 1 1 1 1 1 1
Atom Fiziğine Giriş ve Radyoaktivite 1 1 1 1
Modern Fizik 2 1 1 1
Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları 1 1 1 1
SORU SAYISI 14 14  14 14 14 14

AYT Kimya En Çok Çıkan Konular

SORU DAĞILIMI 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2013 2012
Kimya Bilimi 4 2 1
Atom ve Yapısı 1 1 2 2 2 4
Periyodik Sistem 1 1 1 2 2 6 2
Kimyasal Türler Arası Etkileşim 2 3 2
Kimyasal Hesaplamalar 1 1 2 1 1 2 2
Modern Atom Teorisi 1 1 2
Gazlar 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1
Sıvı Çözeltiler 2 2 2 2 1 1 3 1 1 1 1
Kimyasal Tepkimelerde Enerji 1 1 1 1 1 1 3 2 3 2 2
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Kimyasal Tepkimelerde Denge 2 1 1 1 1 2 1 1 2
Asit-Baz Dengesi 1 1 2 1 1 1 1 2
Çözünürlük Dengesi 1 1 1 1 1 1
Kimya ve Elektrik 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 1
Organik Kimya 1 3 3 1 3 4 6 11 12 10 10
SORU SAYISI 13 13 13 13 13 13 30 30 30 30 30

AYT Biyoloji En Çok Çıkan Konular

SORU DAĞILIMI 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Sinir Sistemi 1 1
Endokrin Sistem 2 1 1 1
Duyu Organları 1 1
Destek ve Hareket Sistemi 1 1 1
Sindirim Sistemi 1 1 1
Dolaşım ve Bağışıklık Sistemi 1 1 1 1 1 1
Solunum Sistemi 1 1 1 1 1
Üriner Sistem 1 1 1 1
Üreme Sistemi ve Embriyonik Gelişim 1
Komünite ve Popülasyon Ekolojisi 2 2 2 2 2
Nükleik Asitler 1 1
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 2 2 2 1 3
Canlılık ve Enerji 1 1
Fotosentez ve Kemosentez 1 1 1 1 1
Hücresel Solunum 1 1 1 1
Bitki Biyolojisi 2 2 3 2
Canlılar ve Çevre 1 1 1 1
SORU SAYISI 13 13 13 13 13 13

AYT Edebiyat En Çok Çıkan Konular

SORU DAĞILIMI
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2013 2012 2011
Anlam Bilgisi 6 3 6 4 4 20 20 18 15 17 16
Dil Bilgisi 4 5 5 6 6 5
Metinlerin Sınıflandırılması 2 2 5 5 8
Şiir Bilgisi 3 2 3 3 3 3 2 2
Edebi Sanatlar 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı ve Geçiş Dönemi 1 1 1 1 1 1 2 3 1
Halk Edebiyatı 1 2 2 2 1 3 3 2 2 1
Divan Edebiyatı 4 6 4 3 5 4 4 5 6 3 4
Tanzimat Edebiyatı 1 2 1 2 3 1 3 2 3 2 5
Servet-İ Fünun Ve Fecr-İ Ati Edebiyatı 1 1 2 1 1 3 2 4 3 2 2
Milli Edebiyat 1 1 1 1 1 3 1 1 7 1 4
Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı 3 3 2 5 4 11 11 12 7 14 8
Edebiyat Akımları 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
SORU SAYISI 24 24 24 24 24 56 56 56 56 56 56

AYT Coğrafya En Çok Çıkan Konular

SORU DAĞILIMI 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2013 2012 2011
İklim ve Yer Şekilleri 2 1 1 5 2 5 5 7 6
Coğrafi Konum 2 1 1 4 4 4
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1
Harita Bilgisi 1 1 2 2
İç ve Dış Kuvvetler 1 1
Ekosistem 6 4 3 3 3 3 3 2 2
Nüfus Politikaları 1 2 1 1 4 1 3 3 1 2
Yerleşmelerin Özellikleri 1 1 1 4 3 1 2 2 2 1
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 2 1 1 1 1 1 4 1 2 2
Geçmişten Geleceğe Şehir ve Ekonomi 1 1 1
Türkiye’de Ekonomi 5 2 3 1 2 4 5 5 10 2 11 12
Türkiye’nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri 1 1 1 1 1 2
Küresel Ticaret 1 1 1 1 1 1 1 2
Kültür Bölgeleri 1 1 2 1 1 2
Uluslararası Örgütler 1 1 1 2
Ülkeler Arası Etkileşimler 1 1 1 1 1
Bölgeler ve Ülkeler 4 2 2 1 1 8 7 3 6 6 7
Çevre ve Toplum 1 1 3 3 1 6 13 6 8 2 2
SORU SAYISI 17 17 17 17 17 17 38 38 38 38 40 40

AYT Tarih En Çok Çıkan Konular

KONULAR 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Tarih ve Zaman 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1
İnsanlığın İlk Dönemleri 1 1 1 1 1 3 2 2 1
Orta Çağ’da Dünya 1 2 1 1
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 2 1 2 2 3 3 2 2 2 4 2 5
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 3 1 1 1 3 1 3 4 5 4 5
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 1 1 3 2 1 2 2
Beylikten Devlete Osmanlı 3 1 1 2 4 5 5 6 4 7
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 1
Dünya Gücü Osmanlı  1 1 2 13 3 1 1 2 2 1
Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı
1 1
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 1 1 1 2 1 1
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 2 2 1 2 1 3
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914) 1 1 4 4 4 3 4 8
Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkileri
1
Sermaye ve Emek
1 1
XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 2 4 3 1 1 5 3 2 6 4
İnkılap Tarihi Tüm Konular 1 5 7 7 6 4
Milli Mücadele 5 4 4 3 1 4 4
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 3 2 2 2 1 2
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya
1
II. Dünya Savaşı Sürecinde – Sonrasında Türkiye ve Dünya 2 1 4 3 3 2 4 3
XXI. Yüzyılın Eşiğinde Türkiye ve Dünya
1
Soğuk Savaş Dönemi 5 4 4 4 7 2
Yumuşama Dönemi 1 1 2 2 1
Küreselleşen Dünya 1 1 2 2 5
TOPLAM 21 21 21 21 10 32 44 44 44 44 44 44

AYT Felsefe Grubu En Çok Çıkan Konular

SORU DAĞILIMI 2022 2021 2020 2019 2018
Felsefe ve Bilim 1
Bilgi Felsefesi 1 1 2 1
Varlık Felsefesi 2 1 1
Ahlak Felsefesi 1 1
Din Felsefesi 1
20. Yüzyıl Felsefesi 1 1
Mantığa Giriş 1 1 2 1 1
Klasik Mantık 1 1 1 2 2
Mantık ve Dil 1 1
Psikoloji Bilimini Tanıyalım 3 1
Psikolojinin Temel Süreçleri 1 1 1
Öğrenme Bellek Düşünme 1 1 1 2
Ruh Sağlığının Temelleri 1 1
Sosyolojiye Giriş 1 1 1
Birey ve Toplum 2 1 1
Toplumsal Yapı 1 1
Toplumsal Değişme ve Gelişme 1 1 1
Toplum ve Kültür 1 1
Toplumsal Kurumlar 1 1
SORU SAYISI 12  12 12 12 12

AYT Din Kültürü En Çok Çıkan Konular

SORU DAĞILIMI 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Allah, İnsan İlişkisi 1
Dünya ve Ahiret
Kur’an’a Göre Hz. Muhammed 1 1 1 2
Kur’an’da Bazı Kavramlar 1 1 1 2 1 3
İnançla İlgili Meseleler 1 1 1
Yahudilik ve Hristiyanlık 1
İslam ve Bilim 1 3 1 2 1
Anadolu’da İslam 2 1
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar ve Mezhepler 1 2
Güncel Dini Meseleler 1
Hint ve Çin Dinleri 1 1
SORU SAYISI 6 6  6 6 6 6

Listeleri incelediğimizde her sene soru çıkan konulara daha çok önem vermeniz gereken konulardır. Sınava girmeden önce rakiplerinizi eleyebilmek için mutlaka bu konuları bitirmeniz gerekmektedir.  Sitemizde bu konular ile ilgili bolca test bulunmaktadır. Altta bulunan link üzerinden testlere ulaşabilirsiniz.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu