Tarih Testleri

Milli Güvenlik Test Çöz (Online Testler)

ÜniRehberi ekibi olarak sizler için YKS – TYT – KPSS LGS gibi sınavlara özel Tarih Milli Güvenlik Test Çöz başlığı altında sorular hazırladık. Testte toplam 14 Adet Milli Güvenlik sorusu bulunmakta. Sınava başlamadan önce mutlaka süre tutmayı unutmayınız. Haydi Teste Başla! – ÜniRehberi ailesi olarak başarılar dileriz. 

Milli Güvenlik Test

Tebrikler - Milli Güvenlik Test adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Bir ulusun hedeflerine ulaşabilmek amacıyla kullandığı maddi ve manevi kaynakların toplamına "Milli Güç" adı verilir.
Bu bilgiler dikkate alındığında,
I. siyasi,
II. ekonomik,
III. askeri
unsurlardan hangileri milli güç kaynakları arasında kabul edilebilir?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I, II ve III
E
I ve II
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisinin Jandarma Genel Komutanlığı’nın adli görevleri arasında bulunduğu savunulamaz?
A
Suç delillerinin toplanması
B
Tutukevlerinin dış korumalarının yapılması
C
Sanıkların adli makamlara sevk edilmesi
D
Suçluların ve tutukluların yargılamasının yapılması
E
Suç delillerinin tespit edilmesi
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi Milli Güvenlik Kurulu’na başkanlık yapar?
A
Başbakan
B
Cumhurbaşkanı
C
Genelkurmay Başkanı
D
Milli Savunma Bakanı
E
Dışişleri Bakanı
Soru 4
Sahil Güvenlik Komutanlığı barış ortamında görev ve hizmet yönünden aşağıdaki kurumlardan hangisine bağlıdır?
A
İçişleri Bakanlığı
B
Genelkurmay Başkanlığı
C
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
D
Adalet Bakanlığı
E
Kara Kuvvetleri Komutanlığı
Soru 5
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyaç duyduğu araç ve gereçlerin yurt içinde üretilmesinin gerekliliğinin aşağıdakilerden hangisine dayandığı savunulamaz?
A
Ekonominin kalkındırılması
B
Savaş ve barış ortamında dışa bağımlılığın azaltılması
C
Yeni istihdam imkanlarının oluşturulması
D
Yurtdışına döviz akışının azaltılması
E
Dünyada yaşanan askeri mücadelelerden kazanım elde edilmesi
Soru 6
Aşağıdaki Milli Güvenlik Kurulu üyelerinden hangileri kurul toplantılarına katılmasına rağmen oy kullanma hakkına sahip değildir?
A
Cumhurbaşkanı
B
Başbakan
C
Genelkurmay Başkanı
D
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri
E
Adalet Bakanı
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın görevleri arasında gösterilemez?
A
Ülke karasularının güvenliğinin sağlanması
B
Deniz yoluyla yapılan kaçakçılığın önlenmesi
C
Denizlerde suçlular hakkında gerekli işlemlerin yapılması
D
Sahillerin ve iç suların korunması
E
Denizlerde ticaret gemilerinin seyir güvenliğinin sağlanması
Soru 8
Türk Silahlı Kuvvetleri, İç Hizmet Kanunu’na göre, doğal afet durumlarında halka yardım ve destek vermekle yükümlüdür.
Bu uygulamanın,
I. Silahlı kuvvetlerin koruma ve kollama dışında da görevleri bulunmaktadır.
II. Sivil Savunma kuruluşları doğal afetlerde halkın ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz kalabilmektedir.
III. Türk Silahlı Kuvvetleri doğal afetlerde siyasi yetkilerle donatılmaktadır.
yargılarından hangilerine kanıt olduğu savunulabilir?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 9
Bir coğrafyanın, bölge veya dünya üzerinde askeri açıdan taşıdığı öneme "jeostratejik konum" adı verilmektedir.
Bu bilgiler dikkate alındığında,
I. silah sanayisinin dışa bağımlı olması,
II. yer şekillerinin savunmaya elverişli olması,
III. ekonomik faaliyetlerin geliştirilmesine öncelik verilmesi
unsurlarından hangileri, bir ülkenin jeostratejik konumun açısından avantajlı olduğunu göstermektedir?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 10
Yunanistan, Türkiye’nin Batı ile bütünleşme çabalarını uluslararası alanda engellemeye çalışmaktadır.
Yunanistan’ın bu çabalarının,
I. Türkiye’yi etnik kökenli iç istikrarsızlığa sürükleme,
II. Türkiye’nin siyasi etkinliğini artırmasını önleme,
III. Türkiye’nin ekonomik çıkarlarını gerçekleştirmesinin önüne geçme
amaçlarından hangilerine yönelik olduğu söylenebilir?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 11
Devletlerin ulusal çıkarlarını korumak amacıyla kullandıkları unsurlardan biri de siyasal güçtür.
Aşağıdakilerden hangisinin ülkemizde siyasal gücü  artırdığı savunulamaz?
A
Ulus egemenliği ilkesine dayanan bir yönetim anlayışının benimsenmesi
B
Dış ilişkilerde gerilim politikalarının izlenmesi
C
Ekonomik yapının istikrara kavuşturulması
D
Toplumsal bütünlüğün güçlendirilmesi
E
Askeri gücün caydırıcı bir niteliğe sahip olması
Soru 12
Milli çıkar, bir milletin kendi güvenliği, refahı ve mutluluğu için gerekli olduğuna inandığı hususlardır.
Buna göre,
I. ekonomik istikrarın korunmasını demokratik hakların önünde kabul etme,
II. devleti ve milleti ile bölünmez bütünlüğünü koruma,
III. bölgesinde devletler arası barışın korunması çabalarını destekleme
amaçlarından hangilerinin Türkiye’nin milli çıkarları arasında olduğu söylenebilir?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 13
Batı Avrupa Birliği, Alman tehdidine karşı kurulmuş bir organizasyondur. Ancak zamanla Sovyet tehdidine karşı bir ittifak haline gelmiştir.
Yaşanan bu değişikliğin,
I. ekonomik çıkarların devletler arası barışı güçlendirmesi,
II. devletler arası siyasi dengelerin değişmesi,
III. uluslararası kalıcı barışın sağlanması
olgularından hangilerine bağlı olarak gerçekleştiği söylenebilir?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I ve III
Soru 14
Jandarma Genel Komutanlığı, emniyet, asayiş ile kamu düzeninin korunmasını sağlayan ve diğer kanun ve nizamların verdiği görevleri yerine getiren silahlı, askeri bir güvenlik kuvvetidir.
Buna göre,
I. ülkede toplumsal karışıklıkların yaşanmasını önleme,
II. kaçakçılığa engel olma,
III. devletin dış politikası ile ilgili teklifler sunma
görevlerinden hangilerinin Jandarma ile ilgili olduğu söylenemez?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I ve III
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
14 tamamladınız.


Sınavı bitirdikten sonra mutlaka bizim için yorum kısmından geri bildirim yapmayı unutmayınız. Sorular nasıldı, kaç doğru yaptınız, hatalı soru var mıydı, test seviyesi nasıldı? yorum kısmından bizlere bildirmeyi unutmayınız.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu