Tarih Testleri

Kurtuluş Savaşında Cepheler Test Çöz (Online Testler)

ÜniRehberi ekibi olarak sizler için YKS – TYT – KPSS – ALES – DGS – LGS gibi sınavlara özel Tarih Kurtuluş Savaşında Cepheler Test Çöz başlığı altında sorular hazırladık. Testte toplam 14 Adet Kurtuluş Savaşında Cepheler sorusu bulunmakta. Sınava başlamadan önce mutlaka süre tutmayı unutmayınız. Haydi Teste Başla! – ÜniRehberi ailesi olarak başarılar dileriz. 

Kurtuluş Savaşında Cepheler Test

Tebrikler - Kurtuluş Savaşında Cepheler Test adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Mustafa Kemal, I. İnönü Zaferi’nin ardından düzenlenme kararı alınan Londra Konferansı’ndan somut bir sonuç alınamayacağını görüşmeler başlamadan önce etrafındakilere ifade etmiştir. Ancak buna rağmen konferansa bir heyet gönderilmesine karar verilmiştir.
Sonuç alınamayacağı düşünülmesine rağmen Londra Konferansı’na temsilci gönderilmesinin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Uluslararası ittifaklar içinde yer almak istenmesi
B
Saltanat kurumunun otoritesinin zayıflatılmak istenmesi
C
İtilaf Devletleri üzerinde baskı oluşturulmak istenmesi
D
Türk tezlerinin dünya kamuoyuna duyurulmak istenmesi
E
Ulusal egemenlik ilkesinin gerçekleştirilmek istenmesi
Soru 2
İtilaf Devletleri, TBMM’nin belirleyeceği bir temsilcinin İstanbul Hükümeti delegasyonu içinde yer almak kaydıyla Londra Konferansı’na katılabileceğini bildirmiştir. Mustafa Kemal Paşa bu şekilde bir daveti kesin bir dille reddetmiştir.
İtilaf Devletlerinin TBMM Hükümeti’ni ayrı bir heyet halinde çağırmak istememesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A
Sevr’in TBMM’ye kabul ettirilmek istenmesi
B
TBMM’nin hukuken tanınmak istenmemesi
C
Misak-ı Milli’den taviz elde edilmek istenmesi
D
Anadolu’da ki İtilaf güçlerinin güvenliğinin artırılmak istenmesi
E
İtilaf Devletleri arasında anlaşmazlık çıkmasının engellenmek istenmesi
Soru 3
İtilaf Devletleri, TBMM ve Yunan tarafına Sakarya Savaşı’ndan sonra ateşkes teklif etmişlerdir. Bu ateşkese göre, iki taraf da askeri güçlerini İtilaf Devletlerinin denetimine bırakacaktı. TBMM Hükümeti böyle bir ateşkes teklifini geri çevirmiştir.
TBMM Hükümeti’nin ateşkesi kabul etmemesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A
Yunanlılara güvenilmemesi
B
Kalıcı bir barış yapılmak istenmesi
C
Egemenlik haklarına ters düşmesi
D
Silahlı mücadelenin sona erdirilmek istenmesi
E
Yunan ordusunun gücünü artırmaya çalışması
Soru 4
23 Nisan 1920’de açılan ilk TBMM’nin yaptığı harcamalar incelendiğinde, o dönemlerde hazırlanan bütçelerdeki en önemli harcama kaleminin savunma giderleri olduğu anlaşılmaktadır.
Bu durumda,
I. işgallere karşı mücadele edilmesi,
II. ekonomik yapının yeterince güçlü olmaması,
III. Anadolu'da yeni bir devletin kurulmuş olması
olgularından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 5
1921 Anayasası’nda TBMM'nin bütün güçlerin üstünde olduğu ifade edilmiş, fakat yeni devletin rejimiyle ilgili herhangi bir hüküm yer almamıştır.
Bu durumda aşağıdakilerden hangisinin rolünden söz edilebilir?
A
Cumhuriyet vurgusunun Milli Mücadele taraftarları  arasında anlaşmazlıklara yol açabilecek olması
B
TBMM’de siyasi partilerin varlığına izin verilmemesi
C
Saltanat makamının otoritesinin korunmak istenmesi
D
Halkın TBMM’ye güven duyması
E
Azınlıkların denetim altında tutulmaya çalışılması
Soru 6
Sakarya Savaşı öncesinde TBMM tarafından yayınlanan Tekalif-i Milliye Emirleri uyarınca,
– Halkın elindeki temel ihtiyaç maddelerinin yüzde kırkını, bedeli sonradan ödenmek kaydıyla orduya teslim etmesine karar verilmiştir.
– Ordunun ihtiyaçlarını karşılamaya yarayabilecek bütün  terk edilmiş mallara el konulması kararlaştırılmıştır.
Buna göre Tekalif-i Milliye Emirleri'nin yayınlanması aşağıdakilerden hangisine kanıt olarak gösterilebilir?
A
TBMM güçlerinin halk tarafından desteklenmediğine
B
İstanbul Hükümeti’nden destek alınamadığına
C
Yabancı devletlerden yardım kabul edildiğine
D
İtilaf Devletleri'nin İstanbul Hükümeti üzerindeki baskılarının arttığına
E
Kurtuluş mücadelesinin güç koşullar altında sürdürüldüğüne
Soru 7
I. İnönü Muharebesi’nin ardından düzenlenme kararı alınan Londra Konferansı öncesinde İtilaf Devletleri tarafından "Türkler savaş yanlısıdır." iddiaları ortaya atılmıştır.
Bu girişimin aşağıdakilerden hangisine yönelik olduğu söylenebilir?
A
Misak-ı Milli’nin hayata geçirilmesi
B
TBMM birliklerine zaman kazandırılması
C
TBMM Hükümeti üzerinde uluslararası baskı kurulması
D
TBMM İstanbul Hükümeti birlikteliğinin sağlanması
E
İstanbul Hükümetinin otoritesinin güçlendirilmesi
Soru 8
İşgalci Yunan kuvvetleri karşısında I. İnönü Savaşı’nda başarılı olunması, düzenli ordu kurma çalışmalarına olumlu katkı yapmış ve askerden kaçma olayları azalmaya başlamıştır.
Buna göre Milli Mücadele ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A
TBMM karşıtı isyanlar sona ermiştir.
B
Askeri başarılar, TBMM’nin Anadolu halkı üzerindeki otoritesini güçlendirmiştir.
C
İtilaf Devletleri TBMM’nin tezlerini kabul etmek zorunda kalmışlardır.
D
Anadolu’daki işgaller sona ermiştir.
E
Ekonomik gelişmeler askeri yapıyı olumlu şekilde etkilemiştir.
Soru 9

Yunan kuvvetlerinin Batı Anadolu'dan tamamen temizlenmesi aşağıdaki savaşlardan hangisinin sonucunda oluşmuştur?

A
Sakarya Meydan Muharebesi
B
II. İnönü Muharebesi
C
I. İnönü Muharebesi
D
Gediz Muharebesi
E
Büyük Taaruz
Soru 10
Büyük Taarruz’un ardından İngilizlerin İstanbul’u boşaltma konusunda herhangi bir girişimde bulunmaması üzerine harekete geçen TBMM Hükümeti, Türk ordusuna savaş için hazırlık yapılması emrini vermiş, bir savaş durumunda Sovyet Rusya’nın desteğinin sağlanacağını ilan etmiştir.
Bu girişimlerin aşağıdakilerden hangisini sağlamaya yönelik olduğu savunulabilir?
A
Musul Sorunu’nun çözülmesini
B
TBMM’nin hukuken tanınmasını
C
Silahlı mücadelenin sürdürülmesini
D
İngiliz Hükümeti'nin barışa zorlanmasını
E
Avrupalı devletlerin desteğinin alınmasını
Soru 11
TBMM tarafından farklı tarihlerde alınan kararlarla Maraş'a "Kahraman", Antep'e "Gazi", Urfa'ya ise "Şanlı" unvanları verilmiştir. Bu gelişmede aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu savunulabilir?
A
İşgallere karşı mücadelenin bu şehirlerde halk tarafından verilmiş olması
B
Ekonomik açıdan önemli olmaları
C
Farklı etnik grupları barındırmaları
D
Güney sınırımıza yakın bölgelerde bulunmaları
E
Halkın TBMM’ye olan bağlılığının artırılmak istenmesi
Soru 12
Başkomutanlık yetkisini üzerine alan Mustafa Kemal, ordunun toparlanması ve güçlendirilmesi için çalışmalara başlamıştır.
Aşağıdakilerden hangisinin bu amaca yönelik olduğu söylenebilir?
A
1921 Anayasası’nın kabul edilmesi
B
Tekalif-i Milliye Emirleri'nin yayınlanması
C
Meclis hükümeti sisteminin benimsenmesi
D
TBMM’de siyasi partilerin kurulmasının engellenmesi
E
Başkomutanlık yetkisinin geçici nitelik taşıması
Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi, Sakarya Savaşı'nın TBMM birlikleri tarafından kazanılmasının yol açtığı sonuçlar arasında gösterilemez?
A
İtilaf Devletleri arasındaki görüş ayrılıkları artmıştır.
B
İsmet Paşa’ya TBMM tarafından "Mareşal" unvanı verilmiştir.
C
Yunan ordusunun saldırı gücü ortadan kaldırılmıştır.
D
Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan ile Kars Antlaşması imzalanmıştır.
E
Fransızlar Ankara Antlaşması'nı imzalayarak Anadolu'yu terk etmişlerdir.
Soru 14
Tekalif-i Milliye Emirleri'nin yayınlanmasının hemen ardından harekete geçen Yunan güçleri, TBMM birliklerine saldırmış ve Sakarya Savaşı yaşanmıştır.
Yunanlıların saldırısında aşağıdakilerden hangisinin rolünden söz edilebilir?
A
İtalyanların Anadolu’dan çekilmiş olması
B
Fransızların çekilme için TBMM ile görüşmeler yapması
C
İstanbul’un İtilaf Devletlerinin işgali altında bulunması
D
Yunanlıların Trakya’daki bazı bölgeleri işgal etmiş olması
E
TBMM birliklerinin savaş gücünün artmasının engellenmek istenmesi
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
14 tamamladınız.


Sınavı bitirdikten sonra mutlaka bizim için yorum kısmından geri bildirim yapmayı unutmayınız. Sorular nasıldı, kaç doğru yaptınız, hatalı soru var mıydı, test seviyesi nasıldı? yorum kısmından bizlere bildirmeyi unutmayınız.

İlgili Makaleler

5 Yorumlar

  1. 6 . soruda Tekalifi Milliye emirlerini TBMM yayınladı demişsiniz Mustafa Kemal Başkomutanlık yetkisine dayanarak yayımlamadımı?

    1. haklısın , soru doğru ama TBMM yayınlamadi, m kemal başkomutanlık sıfatını aldığı için kendisi yayınladı

  2. Gerçekten çok kaliteli sorular var çok teşekkürler admin. Başarılarının devamını dilerim.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu