Tarih Testleri

Dünya Gücü Osmanlı Devleti Test Çöz (Online Testler)

ÜniRehberi ekibi olarak sizler için YKS – TYT – KPSS LGS gibi sınavlara özel Dünya Gücü Osmanlı Devleti Test Çöz başlığı altında sorular hazırladık. Testte toplam 14 Adet Dünya Gücü Osmanlı Devleti sorusu bulunmakta. Sınava başlamadan önce mutlaka süre tutmayı unutmayınız. Haydi Çözmeye Başla! – ÜniRehberi ailesi olarak başarılar dileriz. 

Dünya Gücü Osmanlı Devleti Test

Tebrikler - Dünya Gücü Osmanlı Devleti Test adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Osmanlı Devleti’nde Yavuz Sultan Selim Dönemi'nde;
– Suriye ele geçirilmiştir.
– Filistin toprakları elde edilmiştir
– Mısır toprakları egemenlik altına alınmıştır.
Bu gelişmelerin,
I. İslamiyetin Balkanlarda yaygınlaştırılması,
II. İslam dünyasında Osmanlı Devleti’nin etkinliğinin artırılması,
III. Baharat Yolu’nun denetiminin ele geçirilmesi
çabalarından hangilerini kolaylaştırdığı savunulabilir?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 2
Yavuz Sultan Selim’in 1520 yılında ölümü üzerine Osmanlı tahtına tek erkek çocuk olan Kanuni  Sultan Süleyman geçmiştir.
Bu bilgi dikkate alındığında Osmanlı Devleti’nde,
I. Osmanlı Devleti’nde egemenlik anlayışının değişmesi,
II. hanedan üyeleri arasında taht mücadeleleri yaşanması,
III. fetih politikalarının sürdürülmesi
gelişmelerinden hangilerinin yaşanması beklenemez?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 3
Fatih Sultan Mehmet İstanbul kuşatması öncesinde Balkan devletleri ve Karamanoğulları ile antlaşmalar yapmıştır.
Fatih Sultan Mehmet’in bu girişiminin,
I. tüm dikkatini ve gücünü kuşatma üzerinde yoğunlaştırma,
II. oluşabilecek dış tehditlerin kuşatmaya zarar vermesini önleme,
III. Anadolu’da bulunan Türk beyliklerine karşı güç kazanma
amaçlarından hangilerine yönelik olduğu söylenemez?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 4
Osmanlı Devleti’nin,
I. Amasra’nın fethedilmesi,
II. Kırım Hanlığı’nın himaye altına alınması,
III. Mora Despotluklarının egemenlik altına alınması
girişimlerinden hangileri, Karadeniz ticareti üzerindeki denetimini artırma amacına dönüktür?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 5
Osmanlı Devleti’nin,
I. Mısır Seferi’nin düzenlenmesi
II. Mohaç Meydan Savaşı’nda Macar Krallığı’nın yenilgiye uğratılması,
III. İstanbul’un fethedilmesi
girişimlerinden hangileri, Venedik ile karşı karşıya gelinmesine yol açmıştır?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
II ve III
Soru 6
Fatih Dönemi, Osmanlı Devleti’nin idari yapılanmasında anlayış değişikliklerinin yaşandığı bir dönem olma özelliğine sahiptir. Bu dönemde Türk ailelere mensup kişiler üst düzey devlet kademelerinden uzaklaştırılırken, devşirme kökenli yöneticilerin öne çıkmaya başladığı görülür.
Bu anlayış değişikliğinin aşağıdakilerden hangisine yönelik olduğu söylenebilir?
A
Azınlıkların yönetime katılımının sağlanması
B
Ekonomik gelişmelerin denetim altında tutulması
C
Taht kavgalarının sona erdirilmesi
D
Padişahların yönetim üzerindeki otoritelerinin güçlendirilmesi
E
Yabancı ülkelerle olan ilişkilerin kolaylaştırılması
Soru 7
Fatih Sultan Mehmet Dönemi’nde Mora Despotlukları ortadan kaldırılmış, Trabzon Rum İmparatorluğu’na son verilmiştir.
Bu girişimlerin ortak amacının aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir?
A
Anadolu’da Rum varlığına son vermek
B
Avrupa’da Hıristiyan birliğinin oluşturulmasına engel olmak
C
Karadeniz ticaret yolu üzerinde etkinlik sağlamak
D
Avrupalı devletlerin Osmanlı iç işlerine müdahale etmesini engellemek
E
Bizans’ın yeniden kurulmasına yönelik çabaları engellemek
Soru 8
Bizans’ın, Osmanlı Devleti’nde yaşanan taht kavgalarında  sık sık taraf olması ve şehzadeleri taht için isyana teşvik etmesi, İstanbul'un fethinde önemli bir etken olmuştur.
Yalnız bu bilgiye bakılarak, Osmanlı Devleti’nin aşağıdakilerden hangisine önem verdiği söylenebilir?
A
Ülkede siyasi istikrarın korunmasına
B
İstanbul’un devlet merkezi haline getirilmesine
C
Vergi gelirlerinin artırılmasına
D
Boğaz ticaretinin kontrol altına alınmasına
E
Katolik-Ortodoks birliğinin engellenmesi
Soru 9
II. Bayezid'le kardeşi Cem arasında yaşanan taht kavgalarında, devşirme kökenli devlet adamları tahta geçen II. Bayezid'i desteklerken, Türk kökenli devlet adamlarının Şehzade Cem'i destekledikleri görülür.
Bu gelişmenin aşağıdakilerden hangisine yol açtığı söylenebilir?
A
Egemenlik anlayışının değişmesine
B
Veraset sisteminde değişiklik yaşanmasına
C
Taşrada dini nitelikli isyanların yaşanmasına
D
Devlet kademelerinde güç dengelerinin değişmesine
E
Fetih sürecinin hızlanmasına
Soru 10
Kıbrıs'ın,
I. Venedik'in elinde bulunması
II. önemli bir coğrafi konuma sahip olması,
III. Anadolu, Suriye ve Mısır’ın güvenliği açısından önem taşıması
özelliklerinden hangileri, adayı Osmanlı Devleti açısından önemli hale getiren faktörler arasında gösterilebilir?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
II ve III
Soru 11
1571 yılında İnebahtı Deniz Savaşı'nda yenilgiye uğrayan ve donanması yakılan Osmanlı Devleti, buna rağmen Akdeniz'deki etkinliğini sürdürmüştür.
Bu durumda,
I. devletin askeri ve siyasi açıdan güçlü olması,
II. kısa sürede yeni bir donanma inşa edebilecek ekonomik güce sahip olunması,
III. Coğrafi Keşifler’in dışında kalınması
olgularından hangilerinin etkisinden söz edilebilir?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
II ve III
Soru 12
Osmanlı Devleti’nde Fatih Sultan Mehmet Dönemi’nde yayınlanan Kanunname-i Al-i Osman ile padişaha nizam-ı alem düşüncesiyle kardeşlerini idam ettirme yetkisi verilmiştir. Bu düzenleme, I. ülkede siyasi istikrarın korunmasını destekleme, II. taht mücadelelerinin yıkıcı etkilerini azaltma, III. sadrazamların ve Divan’ın yönetimdeki etkinliğini azaltma düşüncelerinden hangilerinin bir sonucu olarak nitelendirilebilir?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 13
Osmanlı Devleti XVI. yüzyılda Avrupa’da yaşanan Reform sürecinde Protestanlığın kurucusu Martin Luther'i desteklemiştir.
Osmanlı Devleti’nin bu politika ile aşağıdakilerden hangisini hedeflediği savunulabilir?
A
Hint Denizi Seferleri'nin başarıya ulaşması
B
Avrupalı devletlerin sömürgeci politikalarının sona erdirilmesi
C
Avrupa’da inanç özgürlüğünün sağlanması
D
Avrupa’da Hıristiyan birliğinin kurulmasının engellenmesi
E
Reform hareketlerinin Ortodoksları etkilemesinin önlenmesi
Soru 14
Venedik, kontrolü altında bulundurduğu Kıbrıs için Memlük Devleti’ne verdiği vergiyi, 1517 yılından itibaren Osmanlı Devleti’ne ödemeye başlamıştır.
Bu gelişmeye aşağıdakilerden hangisinin yol açtığı söylenebilir?
A
Osmanlı Devleti’nin düzenlediği Mısır Seferi’nin başarıyla sonuçlanması
B
Safevi Devleti’nin Çaldıran Savaşı’nda yenilgiye uğratılması
C
Şehzade Cem İsyanı’nın Osmanlı yönetimi tarafından bastırılması
D
Osmanlı Devleti’nin Mohaç Meydan Savaşı’nı kazanması
E
İstanbul’un fethi sonrasında yaşanan Osmanlı-Venedik savaşlarının sonuçsuz kalması
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
14 tamamladınız.


Sınavı bitirdikten sonra mutlaka bizim için yorum kısmından geri bildirim yapmayı unutmayınız. Sorular nasıldı, kaç doğru yaptınız, hatalı soru var mıydı, test seviyesi nasıldı? yorum kısmından bizlere bildirmeyi unutmayınız.

İlgili Makaleler

5 Yorumlar

  1. 5. soru hatalı. mısırın fethi ile venedikle karşı karşıya kalınmıştır. venedik kıbrıs adası için memluklere verdiği vergiyi osmanlılara vermeye başlamıştır.

  2. 12. sorunun 1. seçeneğinde hata var. “İstikrarın korunmasını önleme” yazmışsınız. İstikrarın korunması desteklenir, önleme yapılmaz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu