Tarih Testleri

Atatürk İlkeleri Test Çöz (Online Testler)

ÜniRehberi ekibi olarak sizler için YKS – TYT – KPSS LGS gibi sınavlara özel Tarih Atatürk İlkeleri Test Çöz başlığı altında sorular hazırladık. Testte toplam 14 Adet Tarih Atatürk İlkeleri sorusu bulunmakta. Sınava başlamadan önce mutlaka süre tutmayı unutmayınız. Haydi Sınava Başla! – ÜniRehberi ailesi olarak başarılar dileriz. 

Atatürk İlkeleri Test

Tebrikler - Atatürk İlkeleri Test adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Saltanatın kaldırılmasının,
I.cumhuriyetçilik,
II.milliyetçilik,
III.laiklik
ilkelerinden hangileri ile ilgili olduğu savunulabilir?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve III
D
II ve III
E
I,II ve III
Soru 2
I.Akılcılık-Bilimsellik
II.Ulusal Bağımsızlık
III.Ulusal Egemenlik
Yukarıdaki bütünleyici ilkelerden hangileri doğrudan laiklik ve inkılapçılık ilkelerinin sonucudur?
A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
II ve III
D
I ve III
E
I,II ve III
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisinin Atatürk'ün milliyetçilik ilkesi ile bağdaştığı savunulamaz?
A
Akılcılığın gözardı edilmesi
B
Özgürlükçü anlayış
C
Ulusal bağımsızlık
D
Sınıfsız toplum
E
Laik devlet
Soru 4

-Ulusal devlet anlayışını benimser.
-Birlik ve beraberlik anlayışında hareket eder.
-Bağımsızlığı temel alır.
Özellikleri verilen Atatürk ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Laiklik
B
Milliyetçilik
C
Devletçilik
D
İnkılapçılık
E
Halkçılık
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi devletçilik ilkesinin özelliklerinden değildir?
A
Kalkınmayı gerçekleştirme
B
Ulusal sermayeyi koruma
C
Ekonomik bağımsızlığı sağlama
D
Özel sermayeye yer vermeme
E
Girişimcilere eşit imkânlar sunma
Soru 6

"Herkes ulusal görevini ve sorumluluğunu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düşünce ile düşünüp çalışmayı görev edinmelidir." Atatürk'ün bu sözleri, aşağıdaki ilkelerden daha çok hangisi ile ilgilidir?

A
Cumhuriyetçilik
B
Ulusçuluk
C
İnkılapçılık
D
Laiklik
E
Devletçilik
Soru 7

-Medeni Kanun'un kabul edilmesi
-Âşar vergisinin kaldırılması
-Unvan ve lakapların yasaklanması
Bu inkılaplar aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisiyle doğrudan ilişkilidir?

A
Halkçılık
B
Milliyetçilik
C
Cumhuriyetçilik
D
Devletçilik
E
Laiklik
Soru 8
Atatürk'ün siyasi tartışmaların dışında tutulmasını istediği iki temel ilke aşağıdakilerden hangisidir?
A
Halkçılık-Cumhuriyetçilik
B
Laiklik-Milliyetçilik
C
İnkılapçılık-Devletçilik
D
Cumhuriyetçilik-Laiklik
E
Cumhuriyetçilik-Milliyetçilik
Soru 9

-Etnik ayrımcılığa karşıdır.
-Sınıfsal farkları reddeder.
-Ortak vatan ülküsünü esas alır.
Özellikleri verilen Atatürk ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Cumhuriyetçilik
B
İnkılapçılık
C
Milliyetçilik
D
Laiklik
E
Devletçilik
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi cumhuriyetçilik ilkesinin doğal sonucu durumunda olan halkçılığın özellikleri arasında yer almaz?
A
Kanunlar önünde eşitlik
B
Ayrıcalıklı zümrelerin haklarını gözetme
C
Sosyal dayanışma
D
Toplumsal barış
E
Dengeli gelir dağılımı
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisinin demokratik bir devlet için öncelikle gerekli olduğu savunulabilir?
A
Akılcılık ve bilimsellik
B
Halkçılık ve batılılaşma
C
Halkçılık ve ulusal egemenlik
D
Devletçilik ve ulusçuluk
E
Laiklik ve evrensellik
Soru 12
Devletçilik ilkesinin kabul edilmesinde aşağıdaki gelişmelerden hangisinin etkili olduğu savunulamaz?
A
Teşvik-i Sanayi Kanunu'nun başarısızlıkla sonuçlanması
B
Devletin finansal desteğinin yetersiz olması
C
Özel sektörün yeterli sermayeden yoksun olması
D
Yabancı sermayeyi güçlendirmenin hedeflenmesi
E
Halkın temel ihtiyaçlarının karşılanmasında yetersiz kalınması
Soru 13
M.Kemal Atatürk'ün "Ölülerden medet ummak, medeni toplumlar için kara bir lekedir." sözünün aşağıdaki ilkelerden hangisi ile ilgili olduğu söylenebilir.
A
Halkçılık
B
Devletçilik
C
İnkılapçılık
D
Laiklik
E
Cumhuriyetçilik
Soru 14
Osmanlı Devleti Döneminde yabancılara verilen işletmelerin Türkiye tarafından satın alınmasının,
I.ulusçuluk,
II.halkçılık,
III.devletçilik
ilkelerinden hangileriyle ilgili olduğu savunulabilir?
A
Yalnız II
B
Yalnız III
C
I ve II
D
II ve III
E
I,II ve III
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
14 tamamladınız.


Sınavı bitirdikten sonra mutlaka bizim için yorum kısmından geri bildirim yapmayı unutmayınız. Sorular nasıldı, kaç doğru yaptınız, hatalı soru var mıydı, test seviyesi nasıldı? yorum kısmından bizlere bildirmeyi unutmayınız.

İlgili Makaleler

2 Yorumlar

    1. Hayır soruda sıkıntı yok. Saltanat hem devlet yöneticisi hem de halifedir. yani Laiklik çerçevesinde saltanatı almamız gerekir. Bu öncülün de doğru olduğunu söylersek I. II. ve III doğru olur yani cevap D şıkkı olmalı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu