Felsefe Testleri

Felsefe ve Dil Testi Çöz (Online Testler)

Üniversite Rehberi ekibi olarak sizler için YKS – TYT gibi sınavlara özel Felsefe ve Dil Testi Çöz başlığı altında sorular hazırladık. Testte toplam 7 Adet Felsefe ve Dil sorusu bulunmakta. Sınava başlamadan önce mutlaka süre tutmayı unutmayınız. Haydi Sınava Başla! – www.unirehberi.com ailesi olarak başarılar dileriz. 


Felsefe ve Dil Testi Çöz (Online Testler)

Tebrikler - Felsefe ve Dil Testi Çöz (Online Testler) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Doğru düşünmek için, kendi dilini bilerek kullanmanın en iyi usul olduğuna inanan Alain, hatta bu yolda bir çok hakikatin meydana çıkarılabileceğini ifade eder. Ona göre dil, insanlığın yüz yıllardan beri edindiği ve denendiği gerçek ve hikmetleri saklayan bir hazinedir.
Bu metinde aşağıdaki ifadelerden hangisi vurgulanmıştır?
A
İnsanoğlu yaratıldığı ilk günden beri hakikat arayışındadır.
B
İnsanoğlu dilini doğru kullanmayı bilmemektedir.
C
Dil eğitimi çocuklukta başlar.
D
Dili bilerek kullanma doğru düşünmenin ve hakikate ulaşmanın ön koşuludur.
E
Dil ve düşünme arasında herhangi bir bağ yoktur.
Soru 2
İlim günlük hayata girdikçe, kendi kelimelerini de kabul ettiriyor. Bugün bir eczaneden alış veriş yapabilmek için eczacının dilini bilmek zorundayız. Ne kadar garip olursa olsun, böcekleri öldürebilmek için satıcıya D.D.T kelimesini söylememiz gerekir. Yine bugün kaç hasta doktorun yazdığı reçeteyi anlar? Fakat hasta anlamıyor diye doktor reçetesini karahindiba, kırkkilit otu gibi herkesin bildiği kelimelerle yazamaz. <br> Bu parçada konuşma dilinin günlük hayata dahi yetmiyor oluşu aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilendirilmiştir?
A
Müsbet ilimlerin gelişerek kendilerine ait bir jargon oluşturmasıyla
B
İnsanların farklı alanlarda uzmanlaşmış olmasıyla
C
Başka kültürlerin dil üzerine olan etkisiyle
D
Başka ülkelere duyulan hayranlıkla
E
Okur yazar oranının düşüklüğüyle
Soru 3
Dünyaya açılma, dünyayla ilişki kurma insanı öteki canlı varlıklardan ayıran ve onu özgür kılan temel niteliktir. Bu anlamda insandan başka hiçbir canlı varlığın dili de yok. Ondan başka çevresini aşabilen, çevresinin dışına çıkabilen, doğanın ve kendisinin bilincine varan hiçbir canlı varlık yok yeryüzünde. İnsan bu nitelikleriyle çevresini değiştirmiş, doğaya bir şeyler katmıştır. Doğaya kattıkları da bugün kültür dediğimiz şeyden başkası değildir. İşte bu doğaya kattıkları binlerce yıl içinde oluşa oluşa bugüne dek gelmiş ve yarınlara gitmektedir. Bu yüzden diyebiliriz ki insanın insan olması da, kendi yolunu kendisinin çizmesi de dili ile olmuştur.
Parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A
İnsanın varlığını ortaya koyuşu sahip olduğu dille mümkündür.
B
Dil insanın dış dünyayla kurduğu ilişkilerinde zorunludur.
C
İnsandan başka hiçbir canlı kendi bilincine varamaz.
D
Kültürün oluşumunda dilin önemli bir rolü vardır.
E
Dil sadece bir iletişim aracıdır.
Soru 4
Doğuştan kör, sağır ve dilsiz olan Elen Keller düşünmeye başlamasını, çevreyle bağlantı kurmasını şöyle anlatır yaşam öyküsünde: Eğiticisi bir gün kendisine bardakla su içirirken elini musluğa tutar ve avucuna “su” yazar. Bu adlandırılma ile birden bir tutamak bulmuştur. Sevinç içindedir. Artık bir şeyleri ayırt etmeye başlamıştır. Her şeyin adını soracaktır artık. Düşünme adlandırma yoluyla olmuştur. Adlandırıldığı anda nesnelerin varlığını kavrayabilmiş, başka deyişle nesnelerin varlığını kavrayabilmesi adlandırma yoluyla, yani dille olmuştur. Karışıklık düzene çevrilmiş, her şey yerli yerine konmaya, her şey anlaşılır olmaya başlamıştır.
Bu örnekten yola çıkarak aşağıdaki genellemelerden hangisine ulaşılabilir?
A
Dil yalnızca yalın bir iletişim aracıdır.
B
Dil düşünceyi yaratan bir etkinliktir.
C
Büyük düşünce sistemlerinin kurulmasını dil sağlar.
D
Dil ailemizden bize miras kalan bir şeydir.
E
Dil öğrenilen bir şeydir.
Soru 5
Günümüzde dirimbilim ve insanbilim akıl denen şeyi dünyaya açılma, dünyayla ilişki kurma olarak kabul ediyor. Dünyayla ilişki kurmayı dil sağladığına göre, akıl da dilden başka bir şey değildir. Daha antik çağda ortaya konmuş bir tanımla insan zoon logon ekhon’dur. Yani insan konuşan varlıktır. Kafayı yoğuran da, düşünmemizi sağlayan dildir. İnsanın kafa yapısını en iyi gösteren de onun kullandığı dilidir. Bizim kimliğimizi belirleyen de dil oluyor böylece. Kimliğimiz dilimiz içinde gelişiyor. Hepimiz bir dil içine doğuyoruz. Buradan bakınca İnsanın insan olması, insanın kendi olması, kendi kimliğini bulması, kendinin bilincine varması da dile bağlı. İçine doğduğumuz dil/diller kimliğimizi de belirliyor. Dilimiz kimliğimizdir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A
İnsanı diğer varlıklardan ayıran en önemli özelliği konuşmasıdır.
B
Akıl ve dil aynı şeydir.
C
İnsanın kendi kimliğini bulması dille ilişkilidir.
D
Dil gelişmeyince düşünce de gelişemez.
E
Akıl dünya ile ilişki kurmadır.
Soru 6
Düşünceyi yaratan ve ileri götüren de dil olduğuna göre, büyük düşünce yapılarının kurulabilmesini de dil sağlar. Ancak bunun için dilin de gelişmiş olması gerekir. Burada karşılıklı bir etki olduğu açıktır. Dilin gücüne karşı düşüncenin gücü kendini gösterir. Dile bağlı olan insan sonunda dile egemen olur ve dil üzerine etki yapar. Ama kimi zaman kimi engellemeler yüzünden bir ülkede dilin gelişmesi durabilir. Dil gelişemeyince düşüncenin gelişmesi de durur. Dilin engellendiği yerde düşünme de engellenmiş olur. Bir ulusun dünyayla bağlantıyı kuran dilinin gelişmesi engellenmişse, o ulusun düşünmeye dayanan felsefe alanında da başarı ortaya koyamayacağı açıktır.
Buna aşağıdaki genellemelerden hangisine ulaşılabilir?
A
Gelişmiş felsefi sitemlerin temelinde gelişmiş dil yatmaktadır.
B
Felsefenin gelişebilmesi için özgür bir ortam gereklidir.
C
Felsefi düşüncenin eksikliği bir toplumun gelişme seyrini yavaşlatır.
D
Düşünce ve dil arasında net bir ilişki yoktur.
E
Dilin gücüne karşı düşünce gücü yetersiz kalmaktadır.
Soru 7
İlim ve kültürce ileri ülkelerin sözlükleri, geri kalmış ülkelerin sözlüklerinden beş-on kat daha zengindir. Bunun sebebi açıktır: İlim ve kültürce ilerlemek, daha çok şeye dikkat etmek, daha çok şey üretmek, daha çok karmaşık düşünce ve sanat eseri oluşturmak demektir. Bir insan ne kadar az sayıda kelimeye sahipse düşüncelerini ifade etme konusunda o kadar esaret altında demektir. Elinizdeki kelimeler fazla ise düşünce gücünüz özgürlük denizinde yüzmeye başlar. Dolayısıyla daha çok üretirsiniz, daha çok ilerlersiniz.
Buna göre, aşağıdaki genellemelerden hangisine ulaşılabilir?
A
Geri kalmış ülkelerin edebiyatları, felsefeleri yoktur.
B
Daha az üretken insanlar düşünemezler.
C
Düşünce gücü ile kelime bilgimiz arasında bağ yoktur.
D
İlim ve kültürce ilerlemek teknolojik gelişmelerle paralellik gösterir.
E
İlerleme insanın farkındalığını arttırarak, dili geliştirip ona hakim bir şekilde düş ve düşünce gücünü geliştirmekle mümkündür.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
7 tamamladınız.

★★ Tüm Felsefe Testlerini Görmek için Tıklayınız ★★

Sınavı bitirdikten sonra mutlaka bizim için yorum kısmından geri bildirim yapmayı unutmayınız. Sorular nasıldı, kaç doğru yaptınız, hatalı soru var mıydı, test seviyesi nasıldı? yorum kısmından bizlere bildirmeyi unutmayınız.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu