8.SınıfTürkçe Testleri

8. Sınıf Paragraf Test Çöz

ÜniRehberi ekibi olarak sizler için 8. sınıflara özel Türkçe Paragraf testi hazırladık. Testte toplam 14 Adet Türkçe Paragraf sorusu bulunmakta. Sınava başlamadan önce mutlaka süre tutmayı unutmayınız. Haydi Sınava Başla! – ÜniRehberi ailesi olarak başarılar dileriz. 


8. Sınıf Paragraf Test Çöz

Tebrikler - 8. Sınıf Paragraf Test Çöz adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Biz, birçok ihtiyacımızı başkasının yardımıyla giderebiliriz; ama duyarsızsak hiç kimsenin yardımını almamız mümkün değildir. Onun için bilimsiz veya bilgisiz toplumlar belki cahildir; ama duyarsız toplumlar barbardır.
Bu paragrafın konusu aşağıdakilerden hangisidir?
A
Bilgisizlik
B
Duyarsızlık
C
Cahillik
D
Yardımlaşma
Soru 2
Taşınmak, yeni bir yaşama doğru göçmek kolay mıdır? Başkaları için, belki de kolay bir iştir; onlara göre taşınan sadece eşyadır. Peki ya gözyaşları, sevinçler... onlar taşınabilir mi?Duvar süslerinin kabartmalarına sinen bakışlarınızda ki anlamı söküp taşımanızın olanaksız olduğunu onlar bilemez.
Bu parçaya göre, “göç”ü zor kılan asıl sebep aşağıdakilerden hangisidir?
A
Gidilecek yerin belirsizliği
B
Geride bırakılacak hatıralar
C
Taşınacak eşyaların ağırlığı
D
Yeni bir ortama alışmanın sıkıntısı
Soru 3
Büyük yazarları büyük yapan biraz da tavırlardır. Ünlü olmak, kitaplarının çok satması, medyanın ilgi göstermesi onların akıllarına düşmez. Ünlüler için önemli olan edebiyattır, yazmaktır.
Bu parçaya göre “büyük yazar'ın" özelliklerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?
A
Kitaplarının satış rekorları kırması
B
Yazmayı yaşam biçimi olarak görmesi
C
Halk tarafından tanınan biri olması
D
Yazılı ve görsel basında ondan bahsedilmesi
Soru 4
Batı’daki sanatçılara gıpta ile bakıyorum. Keşke bizim sanatçılarımız, yalnızca roman veya yalnızca şiir alanında eser vermekle yetinmeseler de Batılı sanatçılar gibi düşüncelerini deneme ve eleştiri gibi türlerde de gösterseler.
Bu parçaya göre, sanatçılarımızdan beklenen aşağıdakilerden hangisidir?
A
Tek bir türde ustalaşmaları
B
Batılı yazarları taklit etmeleri
C
Eser vermeden önce araştırma yapmaları
D
Edebiyatın değişik türlerine yönelmeleri
Soru 5
Kalkıp yerimi verdim. Oturmak istemedi, ısrar ettim ve şöyle dedim: “Yaşlılara hürmetim vardır!” Oturdu; ama bu sözü şöyle bir kafasında tarttı sanki. Yersiz bir şaka olarak mı görmüştü, yaşlılığı kendine yakıştıramıyor da, ona mı bozulmuştu bilmiyorum. Keşke demez olaydım, diye geçirdim içimden.
Bu parçada hangi duyguya yer verilmemiştir?
A
Pişmanlık
B
Çekingenlik
C
Saygı
D
Alınganlık
Soru 6
İlk dönem şiirlerinde saf şiir anlayışına bağlı kalan Necip Fazıl Kısakürek, şiirde biçim ve içeriği birbirini tamamlayan, birbirinden ayrılmaz unsurlar olarak değerlendiren sanatçılardandır. Daha çok içeriğe dayanan bir şiir kurma çabası içinde olmasına rağmen, biçimin edebî eser üzerindeki belirleyiciliğine dikkat etmiş ve biçimin sağladığı olanaklardan fazlasıyla yararlanmıştır. Hatta onun ilk dönem şiirlerinde biçim ve dil içeriği belirleyen, ona öncülük eden yapıda gelişir.
Bu parçaya göre Necip Fazıl’ın şiirleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
Soyut konuların işlendiği
B
Şiirimize yeni bir soluk getirdiği
C
Hem biçime, hem içeriğe önem verildiği
D
Kalıcı eserler olduğu
Soru 7
“Kırmızı Balık” isimli kitapta, dünyayı tanımayan, okuma yazma bilmeyen, yaşamı sorgulamayan genç bir balıkçıya “Denizin rengi niye mavi?” diye sorar kırmızı balık. O güne kadar sorup sorgulamadan, hiçbir şeyi merak etmeden bir yaşam sürdüren genç balıkçının dünyası, bu soru ile birdenbire değişir. Bilgiye koştukça balıkla dolar ağları. O, bilginin ardından giden bir araştırmacıdır artık.
Bu parçada anlatılmak isteneni en iyi özetleyen cümle aşağıdakilerden hangisidir?
A
Çalışmak, insanın bütün hedeflerini gerçekleştirir.
B
Hayallerimiz bizim en iyi kılavuzumuzdur.
C
Araştıran, sorgulayan insan başarılı olur.
D
Kitap okuyarak bilgimizi artırır, hayatımızı renklendiririz.
Soru 8
Kişi, kararlarını alırken hiçbir baskı altında kalmamalıdır. İster özel hayatında ister iş yaşamında, kişi ne istiyorsa onu yapmalı.
Bu parçada vurgulanmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
A
İnsan her alanda özgürce karar verebilmelidir.
B
Ömrümüzü yararlı işlerle değerlendirmeliyiz.
C
Kişi, karar alma durumunda, toplumun beklentilerini de dikkate almalıdır.
D
Kişisel yaşantımızda ve iş hayatımızda kararlarımızı alırken cesur olmalıyız.
Soru 9
Peri Bacaları’nı gezerken dünyayı unutuyorsun. Öteki, gerçek dünyayı; ağacı, kuşu, evlerle ilgini bıçak gibi kesip o dünyada hiç yaşamamışsın gibi bu Peri Bacaları dünyasına kendini kapıp koyuveriyorsun.
Bu parçada yansıtılan duygular aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?
A
Kaygı- korku
B
Beğenme - endişe
C
Beğenme - şaşırma
D
Özlem - merak
Soru 10
Kitap okumayan biri, hayatın ayrıntılarından habersiz kalır. Yalnızca yüzeysel yaşar hayatı.Bir rüzgâr estiğinde de yüzeysel tabakayı, alır götürür. Boşluk kalır geriye. İşte kitaplar bu boşluğu doldurur. İnsana hayatın ayrıntılarını gösterir. Böylece, zenginleşmiş bir hayatı sunar.
Bu parçadan çıkarılabilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Kitap, boş vakitlerimizi değerlendirmemizi sağlar.
B
Kitaplar, bize farklı dünyaların kapısını aralayan araçlardır.
C
Kitaplar, hayatı anlamamızda bize, yardımcı olur.
D
Kitap okumayan insanlardan oluşan toplum, geri kalmaya mahkûmdur.
Soru 11
Bana kalırsa, “anlat” hayatın büyülü sözcüklerinden biridir. İnsanoğlu, anlatmadan ve dinlemeden edemiyor.İnsanlar yıllardır anlatıyorlar. Bazıları anlatıyor, bazıları dinliyor.Bazıları hem dinliyor, hem anlatıyor. Bazıları yazıyor, bazıları okuyor. Bazıları hem okuyor, hem yazıyor. Anlatmadan yapamıyoruz. İnsanoğlu, anlatmasaydı, şimdiye dek çoktan ölmüştü belki de.
Bu parçada, “anlatma” ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
A
İnsanın önemli bir ihtiyacı olduğuna
B
Çok eski zamanlardan beri sürdüğüne
C
Eski dönemlerde, daha çok önemsendiğine
D
Yazılı ve sözlü türlerinin olduğuna
Soru 12
Dağcılık, geçtiğimiz yüzyılda Alpler’de, daha sonra da Himalayalar gibi tanınmayan yerlerde keşif olgusuyla paralel bir şekilde gelişti. Alpler’de dört bin metre dolaylarında yapılan etkinlikler daha çok teknik zorluklarıyla öne çıkıyordu. Himalayalar’daki tırmanışlarda ise dikkati çeken, yükseğin insan vücudu üzerindeki olumsuz etkileriydi.
Bu parçadan, aşağıdakilerin hangisi çıkarılamaz?
A
Dağcılık sporunun geçtiğimiz yüzyılda geliştiği
B
Bazı dağlara tırmanışlarda çeşitli sorunlar yaşandığı
C
Dağcılık sporuyla, merak unsuru arasında bir ilişkinin varlığı
D
Bilinçsizce yapılan tırmanışların, pek çok  kişinin yaşamına mal olduğu
Soru 13
Anı kitabı yazmanın değişik nedenleri olabilir.  Kayıt düşmek için de yazılabilir, ödeşmek içinde. Bağışlamak için, insanın kendi gerçeklerini aktarması için... Daha ne bileyim; yaşadıklarından yeni bir hayat çıkarmak için bile insan-lar anılarını kaleme alabilirler.
Bu parçaya en uygun başlık aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A
Anı Yazmanın Nedenleri
B
Yaşamdan Alınacak Dersler
C
Anıların Aktardıkları
D
Anı Yazmanın İncelikleri
Soru 14
İçgüdüleriyle hareket eden bir hayvanın dünyada bulunuşuna benzemez insanın doğada bulunuşu. Doğayı anlamak, doğadan aldıklarıyla onu yeniden yaratmak, değiştirmek çabası daima önde gelmiştir insan için.
Bu paragrafın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir?
A
İnsanlarla hayvanlar arasında önemli farklılıklar vardır.
B
Tarih boyunca insana kendi aklı yol göstermiştir.
C
Doğa, insan dışındaki varlıklara egemen olmuştur.
D
Doğayı yeniden oluşturmak insanın en önemli özelliğidir.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
14 tamamladınız.

Sınavı bitirdikten sonra mutlaka bizim için yorum kısmından geri bildirim yapmayı unutmayınız. Sorular nasıldı, kaç doğru yaptınız, hatalı soru var mıydı, test seviyesi nasıldı? yorum kısmından bizlere bildirmeyi unutmayınız 

İlgili Makaleler

24 Yorumlar

    1. Ben hepsini doğru yaptım bence cok kolaydi 14 soruda kolaydı aslinda bende anlayamadım ilk başta sonra anladim

      1. Yok, hayır. 14. Soruda okuyucuya insandan bahsetmiş daha çok ama. Doğa üzerinde fazla durmamış.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu