Biyoloji Testleri

Güncel Çevre Sorunları Test Çöz

ÜniRehberi ekibi olarak sizler için 10. Sınıf ve YKS – TYT LGS gibi sınavlara özel Güncel Çevre Sorunları Testi Çöz başlığı altında sorular hazırladık. Testte toplam 14 Adet Güncel Çevre Sorunları sorusu bulunmakta. Sınava başlamadan önce mutlaka süre tutmayı unutmayınız. Haydi Sınava Başla! – ÜniRehberi ailesi olarak başarılar dileriz. 


Güncel Çevre Sorunları Test Çöz

Tebrikler - Güncel Çevre Sorunları Test Çöz adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Bir öğrenci özdeş bitkilerle aşağıdaki çalışmaları yapıyor.
- A olarak işaretlediği bitkinin yapraklarına normal su püskürtüyor.
- B olarak işaretlediği bitkinin yapraklarına ise değişik oranlarda sulandırdığı sirkeli sudan püskürtüyor.
Bu öğrenci aşağıdakilerden hangisini araştırmak­tadır?
A
Bitki gelişimine toprağın etkisi
B
Asit yağmurlarının bitki gelişimine etkisi
C
Bitki gelişimine erozyonun etkisi
D
Toprak kirliliğinin bitki gelişimine etkisi
E
Bitki gelişimine suyun etkisi
Soru 2
Kutup ayılarının ve penguenlerin yaşama alanları­nın hızla azalmasında,
I. fosil yakıt kullanımının artması,
II. ormanlık alanların azalması,
III. fabrika bacalarına filtre takılmaması
durumlarından hangilerinin etkisi vardır?
A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 3
insanların çevreye verdiği zararlardan bazıları şunlardır:
- Azotlu ve fosforlu gübrelerin su kaynaklarına karış­ması
- Evsel atıkların arıtılmadan su kaynaklarına veril­mesi
- Termik santrallerin soğutulmasında kullanılan su­ların doğrudan dere yataklarına verilmesi
Bu olaylar,
1- sulardaki canlı çeşitliliğinin azalması,
2- su kirliliğinin artması,
3- sulardaki oksijen oranının azalması
durumlarından hangilerine neden olur?
A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 4

Yukarıdaki grafik bir deney ortamındaki tahrip edilmiş ve edilmemiş orman bölgelerinde toprağın nitrat kay­bını göstermektedir.
Buna göre, aşağıdaki yargılardan hangisi doğru­dur?
A
Topraktaki nitrat miktarı tahrip edilmiş alanda en fazla 1966 yılından sonra artmıştır.
B
Ormanların tahrip edilmesi topraktaki nitrat miktarı­nın azalmasına neden olur.
C
Ormanları tahrip edilmemiş topraklarda nitrat kaybı olmaz.
D
Tahrip edilmemiş alanlardaki nitrat miktarı en fazla 1967-1968 yılları arasında artmıştır.
E
Ormanların tahrip edilmesi toprak azotunun artma­sına neden olur.
Soru 5
Çeşitli etkinlikler sonucu atmosfere salınan C02 nin tamamı bir kişinin karbon ayak izini oluşturur. Karbon ayak izi genellikle bir yıllık zaman dilimi için hesapla­nır. Genellikle ton ya da kg olarak ifade edilir. Diğer sera gazları da karbon ayak izinin hesaplanmasında dikkate alınır.
Buna göre,
I. evlerin fosil yakıtlarla ısıtılması,
II. bilgisayar ve cep telefonu kullanılması,
III. plastik şişe ve poşet kullanılması
olaylarından hangileri kişinin karbon ayak izinin artmasına neden olur?
A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 6
Orman yangınlarının artması,
I. erozyonun hızlanması,
II. yaban hayatın zarar görmesi,
III. küresel ısınmanın artması
durumlarından hangilerine neden olur?
A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 7
Otobiyolojik temizlenme: Su kaynağı içinde bulunan kirleticilerin yine aynı kaynakta yaşamını sürdüren canlılar ve oksijenin etkisiyle zararsız hale dönüştürül­mesidir.
Su kaynaklarının otobiyolojik olarak temizlenme kapasitesi, su kaynağı ile ilgili,
I. büyüklük,
II. akıntı hızı,
III. canlı çeşitliliği
durumlarından hangilerine bağlıdır?
A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 8
Deniz kaplumbağaları yumurtalarını sahil kesimindeki kumsallara bırakır. Yumurtadan çıkan yavrular denize ulaşmak için deniz ile kara arasındaki aydınlık farkını kullanır. Yavru kaplumbağalar yapay ışıklandırmalarla karaya yönelince hayatlarını kaybeder.
Buna göre, ışık kirliliği ile ilgili,
I. Bazı türlerin yok olmasına neden olabilir.
II. Hayvanlara zarar verirken insanlara zarar vermez.
III. Bitkiler ışık kirliliğinden etkilenmez.
yargılarından hangileri doğrudur?
A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 9
Su ekosistemlerinde,
1- sulardaki alg ve bitkilerin aşırı çoğalması,
2- sudaki canlı çeşitliliğinin azalması,
3- gübre olarak kullanılan azot ve fosforun su kay­naklarına karışması
olayları hangi sırayla gerçekleşir?
A
1 - 2 - 3
B
1 - 3 - 2
C
2 - 1 - 3
D
3 - 1 - 2
E
3 - 2 - 1
Soru 10
Çevre kirliliği ile yapılan mücadelede,
- tarım zararlıları ile kimyasal mücadele yerine biyo­lojik mücadele yapılması,
- sanayi tesislerinin yerleşim alanlarının dışında verimli olmayan bölgelere kurulması,
- gübrelemenin doğru yapılması,
- fosil yakıt kullanımının azaltılması,
- sanayi ve evsel atıkların arıtılarak toprağa verilmesi
uygulamalarının yapılması,
I. su,
II. hava,
III. toprak
ortamlarının hangilerindeki kirliliğin azalmasını sağlar?
A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi erozyonun önlenmesi için alınacak önlemlerden biridir?
A
Sanayi tesislerinin ormanlık alanlara kurulması
B
Fosil yakıt kullanımının artırılması
C
Ormanlık alanların tarlalara çevrilmesi
D
Yerleşim birimlerinin ormanlık alanlara yakın kurulması
E
Yanlış ekim ve sulamanın önlenmesi
Soru 12
Ekosistemlerin canlı ve cansız kısımlarında gerçek­leşen bazı olaylar şunlardır:
I. Fotosentez
II. Kemosentez
III. Yanma
IV. Aerobik solunum
Bu olaylardan hangileri atmosferdeki sera gazlarının oranını artırır?
A
Yalnız I
B
Yalnız IV
C
I ve II
D
II ve III
E
III ve IV
Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi deniz suyundaki oksi­jen oranının azalmasının nedenlerinden değil­dir?
A
Ekolojik ayak izinin azalması
B
Sahil bölgelerine evsel atıkların bırakılması
C
Deniz yüzeyinden derinlere doğru ışık geçirgen­liğinin azalması
D
Petrol taşıyan tankerlerin batması
E
Endüstriyel atıkların denize verilmesi
Soru 14
Çağımızda ekolojik dengelerin bozulması ile ilgili bazı olaylar şunlardır:
1- Güneşten gelen zararlı ultraviyole ışınların şid­detinin artması
2- Ozon (03) tabakasının incelmesi
3- Kalıtsal hastalıkların artması
4- Kalıtsal mutasyonların artması
Bu olaylar aşağıdakilerin hangisinde verilen sıraya göre gerçekleşir?
A
1 - 2 - 3 - 4
B
1 - 2 - 4 - 3
C
2 - 1 - 4 - 3
D
2 - 3 - 1 - 4
E
3 - 4 - 1 - 2
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
14 tamamladınız.


Sınavı bitirdikten sonra mutlaka bizim için yorum kısmından geri bildirim yapmayı unutmayınız. Sorular nasıldı, kaç doğru yaptınız, hatalı soru var mıydı, test seviyesi nasıldı? yorum kısmından bizlere bildirmeyi unutmayınız.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu