Biyoloji Testleri

Canlılarda Enerji Dönüşümü Test Çöz

ÜniRehberi ekibi olarak sizler için 9. Sınıf öğrencilerine ve YKS – TYT – LGS gibi sınavlara özel Biyoloji Canlılarda Enerji Dönüşümü Testi Çöz başlığı altında sorular hazırladık. Testte toplam 14 Adet Canlılarda Enerji Dönüşümü sorusu bulunmakta. Sınava başlamadan önce mutlaka süre tutmayı unutmayınız. Haydi Sınava Başla! – ÜniRehberi ailesi olarak başarılar dileriz. 


Canlılarda Enerji Dönüşümü Test Çöz

Tebrikler - Canlılarda Enerji Dönüşümü Test Çöz adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Canlılarda gerçekleşen olaylarla ilgili,
I. Bitkiler ışık enerjisini kimyasal bağ enerjisine dönüştürür.
II. Tüm canlılar glikozu kullanarak ATP sentezler.
III. ATP nin yapısındaki enerji metabolizma olaylarında kullanılır.
IV. Hayvanlar ATP kullanarak glikoz sentezi yapar.
yargılarından hangileri yanlıştır?
A
Yalnız IV
B
II ve III
C
III ve IV
D
I, II ve III
E
II, III ve IV
Soru 2
I. Enerji
II. Fosfat
III. Su
Hücrelerde "ADP-->ATP" dönüşümünün gerçekleşmesi sırasında yukarıdakilerden hangileri tüketilir?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 3
Oksijenli solunum yapan bir hücreye karbon atomları işaretlenmiş glikoz veriliyor.
İşaretli karbona bu glikozun solunum tepkimesinde kullanılması sırasında oluşan,
I. karbondioksit,
II. pirüvat,
III. ATP
moleküllerinin hangilerinde rastlanabilir?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 4
Ökaryot bir hücrede oksijenli solunum tepkimeleri sırasında 4 molekül asetil Co - A tepkimeye girdiğinde sadece oksidatif fosforilasyonla kaç ATP üretilir?
A
22
B
24
C
44
D
48
E
66
Soru 5
Oksijenli solunumun evreleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
Glikoliz evresinde bir glikoz molekülünün aktifleştirilmesi için 2 ATP molekülü tüketilir.
B
Krebs çemberine hazırlık reaksiyonlarında CO2 açığa çıkar.
C
Krebs çemberinde oksidatif fosforilasyonla ATP sentezlenir.
D
Glikoliz evresi sitoplazmada, diğer evreler mitokondride gerçekleşir.
E
ETS de elektron son olarak oksijen tarafından tutulur.
Soru 6
Oksijenli ve oksijensiz solunumda aşağıdaki olaylardan hangisi ortak olarak gerçekleşmez?
A
Isı açığa çıkması
B
Substrat düzeyinde fosforilasyon
C
Oksaloasetik asitin sitrik asite dönüşmesi
D
CO2 açığa çıkması
E
ATP hidrolizi
Soru 7
Ototrof canlıların tümünde,
I. klorofil molekülüne sahip olma,
II. karada yaşama,
III. karbondioksidin karbon ve oksijenini organik besinin yapısına katma
özelliklerinden hangileri ortak olarak bulunur?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 8
Aşağıdaki hücre organellerinden hangisi temel işlevini gerçekleştirirken kendi ürettiği ATP moleküllerini tüketir?
A
Ribozom
B
Kloroplast
C
Kromoplast
D
Koful
E
Golgi aygıtı
Soru 9
Bir bitkinin ışığı fotosentezde kullanabilmesi için ışığın,
I. görülebilir olma,
II. uzun dalga boylu olma,
III. klorofil tarafından soğurulma
özelliklerinden hangilerine sahip olması zorunludur?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 10
Fotosistem ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A
Işık enerjisinin kimyasal enerjiye dönüştürüldüğü birimlerdir.
B
Anten kompleksi ve tepkime merkezi birimlerine sahiptir.
C
Tepkime merkezinde klorofil ve ilk elektron alıcı molekül bulunur.
D
Fotosistem I ve fotosistem II olmak üzere çeşitleri bulunur.
E
Fotosistem I de klorofil-b, fotosistem II de klorofil-a bulunur.
Soru 11
Fotosentezin devirsiz fotofosforilasyon evresinde,
I. ışık enerjisinin kimyasal enerjiye dönüştürülmesi,
II. atmosfere oksijen gazı verilmesi,
III. klorofilin yükseltgenip indirgenmesi,
IV. NADPH oluşturulması
olaylarından hangileri gerçekleşir?
A
Yalnız I
B
I ve II
C
I ve III
D
II ve IV
E
I, II, III ve IV
Soru 12
Fotosentezin ışığa bağımlı tepkimelerinde oluşan moleküller şunlardır:
I. ATP
II. NADPH
III. O2
Bu moleküllerden hangileri ışıktan bağımsız tepkimelerde kullanılmaz?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I ve III
Soru 13
Fotosentezin ışıktan bağımsız tepkimelerinde oluşan PGAL moleküllerinin bir kısmı çeşitli organik moleküllerin sentezinde kullanılır.
PGAL'den oluşan,
I. glikoz,
II. amino asit,
III. gliserol,
IV. organik baz
moleküllerinden hangilerinin sentezine azotlu bileşikler katılır?
A
I ve II
B
I ve III
C
II ve III
D
II ve IV
E
I, II ve IV
Soru 14
Bitkilerin fotosentez hızına etki eden,
I. yaprak yüzey genişliği
II. kloroplast sayısı,
III. stoma sayısı
genetik faktörlerinden hangilerinin artması fotosentez hızını artırır?
A
Yalnız I
B
I ve II
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
14 tamamladınız.

Sınavı bitirdikten sonra mutlaka bizim için yorum kısmından geri bildirim yapmayı unutmayınız. Sorular nasıldı, kaç doğru yaptınız, hatalı soru var mıydı, test seviyesi nasıldı? yorum kısmından bizlere bildirmeyi unutmayınız.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu