Tanıtım Yazısı

Teknik Çeviri Üst Düzey Alan Bilgisi Gerektirir

Özellikle teknoloji alanında dünya genelinde yaşanan hızlı ve sürekli gelişmeler teknik çeviri hizmetlerinin giderek daha fazla ön plana çıkmasına neden olmaktadır. Özel uzmanlık gerektiren ve son derece titiz bir çeviri sürecine ihtiyaç duyan teknik çeviri hizmetleri iki temel alandan oluşur. Teknik terminoloji barındıran kullanım kılavuzu, dahili notlar ve finansal raporlar gibi teknik belgelerin çevirisi bunlardan biridir. Bu kapsamda sınırlı bir kitlenin teknik alanda kullanımı amacına yönelik olarak üretilen belgeler bulunur. Diğeri ise mühendislik, BT, mekanik gibi alanlar başta olmak üzere teknik konularla ilgili tüm belgelerin çevirisidir. Teknik çeviri uzmanlık gerektiren bir çeviri türü olmasının yanı sıra çeviri hizmeti verecek olan çevirmenlerin de çeviri konusu alanlarda yetkin olması, sektörel terminolojiye hakim bulunması ve eksik kaldığı konularda araştırma yapmaktan kaçınmaması oldukça önemlidir.

Teknik çeviri yapılırken tamamen net bir üslup benimsenmelidir. Özellikle mekanik herhangi bir cihazın kullanım kılavuzunun çevirisinin ya da buna benzer herhangi bir teknik çevirinin söz konusu olduğu durumlarda cümle yapılarına maksimum düzeyde özen gösterilmelidir. Birbirine eklemeler yoluyla bağlanan uzun cümleler kullanılmamalı eğer uzun açıklamalı metinlere yer verilmesi zorunluysa maddelendirme ya da görsel anlatım yöntemleri tercih edilmelidir. Aynı zamanda teknik çeviri yapacak olan çevirmenin uzmanlığının ve bilgi düzeyinin teknik çeviri hizmetlerinin kalitesini doğrudan etkilediği unutulmamalıdır. Teknik çeviri özellikleri gereği asla hata kaldırmayan bir çeviri türü olduğundan teknik çeviri hizmetleri mutlaka alanında uzman, deneyimli ve profesyonel çevirmenlerden alınmalıdır.

Teknik çeviri konusu belgelerde oldukça karışık bir terminoloji kullanıldığından teknik çeviri hizmeti verecek olan çevirmenlerinde de bu konuda donanım sahibi olması gerekmektedir. Buna ek olarak kaliteli, etkili, eksiksiz ve doğru bir teknik çeviri yapmanın temeli çevirmenin alan terminolojisine üst düzeyde hakim olmasıdır. Ancak yalnızca bu yetkinliğe sahip olmak yeterli değildir. Çevirmen teknik çeviri hizmetlerinin yerelleştirme ile iç içe ilerlediğinin bilincinde olmalıdır. Bu nedenle hem kaynak hem hedef kültürün yapılarına, kültürel inceliklerine hakim olmalı aynı zamanda kaynak metindeki bilgileri en doğru şekilde iletebilmelidir. Bunun sağlanabilmesi için çevirmen, çeviriye başlamadan önce çeviri konusu metni incelemeli, ne anlatmak istediğini tam olarak anlamalı, kelime kelime çeviri yerine hedef kitleye uygun bir anlam yaratmaya özen göstermelidir.

Uluay Çeviri Hizmetleri yalnızca teknik çeviri alanında değil tüm çeviri türlerinde 45 farklı dilde sözlü ve yazılı çeviri hizmeti sunmaktadır. Profesyonel kadrosu ile hızlı, kaliteli, güvenilir ve ekonomik hizmet sunan Uluay Çeviri Hizmetleri ile iletişime geçerek siz de çevirilerinizi emin ellere teslim edebilirsiniz.Hızlı ve Kaliteli Çeviri İşlerinizi Kolaylaştırır

Özel uzmanlık gerektiren çeviri türlerinden bir diğeri hukuki çeviridir. Profesyonel bir çevirmenin titizlikle gerçekleştirmesi gereken hukuki çeviri hizmetleri hem resmi hem kişisel ihtiyaçları karşılayacak özellikte belgeleri konu alır. Kaynak dilden hedef dile yapılan çeviri sırasında çevirinin kaynağın aslına uygun olması çok önemlidir. Hukuki çeviri hizmetlerinin çok geniş bir kapsamı olup kanunlar, vekaletnameler, uygunluk belgeleri, mahkeme kararları, uzman raporları, sözleşmeler ve yönetmelikler gibi birçok farklı belgenin, metnin ya da makalenin çevirisi yapılır.

Hukuki çeviri hizmetlerine hayatın her alanında ihtiyaç duyulmakta olup yasal açıdan değer ve geçerliliği olan belgelerin tamamı hukuki çeviri hizmetleri kapsamında yer alır. Sahip olduğu özellikler dolayısıyla eksik ya da yanlış yapılan hukuki çeviriler hak kaybına uğranması gibi ciddi sorunlara dahi neden olabilir. Bunun yanı sıra genellikle resmi makamlara ibraz edilecek olan hukuki belge çevirileri için bir zaman sınırlaması vardır. Bu neden hukuki çeviri hizmeti sırasında bu yasal sürenin dışına çıkılmasına neden olabilecek aksaklıklardan kaçınılmalı, hızlı ve kaliteli hizmet vermeye odaklanılmalıdır. Hukuki çeviri yalnızca yazılı olmayıp noterlik ve mahkeme gibi resmi kurumlarda ve kuruluşlarda yapılacak olan sözlü çeviri hizmetleri de hukuki çeviri bünyesinde yer alır.

Hukuki çeviri yapan çevirmenler asla yoruma yer vermemelidir. Kaynak dilden hedef dile yapılan çeviri esnasında aktarılan mesajda en küçük bir değişikliğe dahi neden olunmamalıdır. Hukuki çeviri konusu belgelerde genellikle hukuk alanına özgü kelimeler ve söz öbekleri kullanıldığından çevirmenin hem ülkelerin hem uluslararası hukuk sistemlerine üst düzeyde hakimiyeti bir zorunluluktur. Hukuki kavramlar kaynak ve hedef dilde birebir örtüşmediğinde çevirmen gerekli araştırmaları yapmaya özen göstermelidir. Tüm bunlara ek olarak hukuki çeviriler yapılırken yakın anlamlı cümleler kesinlikle kullanılmamalıdır. Kullanılan cümlelerin açık, net ve kesin olmasına, hedef dilde rahatlıkla anlaşılabilecek bir yapıda olmasına ve çeviride yalnızca yasal argümanlar kullanılmasına özen gösterilmelidir.

Hukuki metinler üslup açıdan diğer metinlerden farklı olduğu gibi terimsel açıdan da son derece zengin içeriklere sahiptirler. Yapılan çeviri, içeriğine ve kullanım amacına göre bireylerin ve şirketlerin hakları ve özgürlükleri üzerinde doğrudan etkili olabileceğinden dolayı hukuki çevirinin sıfır hata ile yapılması olmazsa olmaz bir durumdur.
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu