Haberler

Noter Tasdikli Tercüme Nedir?

Noter tasdikli tercüme genellikle resmi kurumlara ve kuruluşlara ibraz edilecek belgelerin çevirisi için ihtiyaç duyulan bir hizmettir. Noter tasdikli tercüme ve yeminli tercüme hizmetleri yeminli tercümanlar tarafından verilmelidir. Yeminli tercüman tarafından yapılan tercümenin noter tarafından onaylanması yoluyla gerçekleştirilen çeviri süreci noter tasdikli tercüme olarak adlandırılır. Uluay Çeviri bünyesinde yer alan uzman yeminli tercüman kadrosu tüm çeviri türlerinde olduğu gibi yeminli tercüme ve noter tasdikli tercüme alanlarında da hızlı ve kaliteli hizmet vermektedir.

Nüfus cüzdanı, mahkeme kararı, aile cüzdanı, kimlik ve diploma gibi resmi evrakların çevirisi konusunda noter tasdikli tercüme hizmetlerinden yararlanılması gerekir. Bazı resmi kurum ve kuruluşlar yeminli tercüme kabul etmekle birlikte bazı resmi kurum ve kuruluşların kabul standartları gereği noter tasdikli tercüme hizmetine ihtiyaç duyulabilir. Bu tür durumlarda çeviri konusu belgelerin yasal olarak geçerlilik kazanması için İç işleri Bakanlığı’nın noterlere verdiği yetkiye dayanan onay işlemine tabi tutulması gerekir. Evrakların noter onaylı bir statü kazanması için çeviri hizmeti veren yeminli tercüman yemin zaptını imzalamış ve yapılan çeviri noter tarafından onaylanmış olmalıdır.

Nüfus cüzdanı, pasaport, nüfus belgesi, adli sicil kaydı, ikametgah, oturma izni, diploma, transkript, muvafakatname, mahkeme tutanağı, sözleşme, oda sicil kaydı, maaş bordrosu, vize başvuru formu, vize evrakları, referans mektubu, öz geçmiş, kimlik belgesi, doğum belgesi, vukuatlı nüfus kayıt örneği, evlilik cüzdanı, ikamet izni, sağlık raporu, diploma denkliği, sertifika, vekaletname, patent belgesi, imza sirküleri, resmi gazete, banka hesap dökümü, sponsor mektubu, niyet mektubu ve CV gibi belgelerin çevirisi konusunda noter tasdikli tercüme hizmetinden yararlanılması gerekmektedir.

Noter Tasdikli Tercüme Kimler Tarafından Yapılır?

Noter tasdikli tercüme, yeminli tercüman tarafından gerçekleştirilen tercümenin noter tarafından tasdik edilmesi sürecini de kapsayan bir çeviri türüdür. Noter tasdikli tercüme yalnızca yeminli tercüman unvanına ve yeminli tercüme yapma hakkına sahip olan yeminli tercümanlar tarafından yapılabilir.  Yeminli tercümanlar tarafından yapılan çeviriler daha sonra çeviriyi gerçekleştiren yeminli tercümanın yemin zaptının bulunduğu noter tarafından onaylanır. Bu sayede noter tasdikli tercüme süreci tamamlanır.

Ülkemiz yasaları kapsamında noter tasdikli tercüme hizmetine dair yalnızca çevirmenler için yemin zaptı düzenlenmesi mümkündür. Çeviri büroları ya da diğer kurumsal yapılar için yemin zaptı düzenlenmesi söz konusu değildir. Buna bağlı olarak çeviri firmalarının kaşeleri ve yetkililerinin imzaları değil çeviri hizmetini gerçekleştiren yeminli tercümanın kaşesi ve imzası geçerli olarak kabul edilir. Ancak çevirmenin kaşesi, kurumsal bir yapının damgası olarak düşünülmemelidir. Bu kapsamda kaşe standart olarak yeminli tercümanın yazması gereken bir metin olarak ifade edilebilir. Noterlerin yeminli tercümanlardan yazmalarını istedikleri metin küçük farklılıklar taşıyabilse de kaynak dil-hedef dil, belgenin orijinal olup olmadığı ve çevirinin eksiksiz ve doğru bir şekilde yapıldığına dair çevirmen beyanını içerir.

Resmi kurumlara ve kuruluşlara ibraz edilecek belgeler söz konusu olduğunda noter tasdikli tercüme hizmetlerine gereksinim duyulur. Kimlik belgesi, evlilik cüzdanı, tapu, pasaport, evlilik cüzdanı, diploma ve ruhsat gibi resmi geçerliliğe sahip belgelerin ve evrakların çevirisi mutlaka yeminli tercüman tarafından yapılmalı ve gerekli durumlarda noter tasdiki alınmalıdır. Bu tip belgeler  ve evraklar konusunda noter tasdikinin tercih edilmesinin altında yatan neden noter tasdiki ile birlikte söz konusu belgelerin ve evrakların devlet tarafından onaylanmış olmasıdır. Bunun sonucunda çevirisi yapılan belge ve evrak resmi geçerlilik kazanır.

Noter Tasdikli Tercüme ile Yeminli Tercüme Arasındaki Farklar

Noter tasdikli tercüme ile yeminli tercüme arasındaki temel fark, çeviri konusu belgelerin ve evrakların devlet tarafından onaylı olması ya da olmaması noktasında ortaya çıkar. Bazı durumlarda yalnızca yeminli tercüme yeterli olmakla birlikte genellikle resmi kurum ve kuruluşlar ibraz edilecek belgelerin noter tasdikli olmasını isterler. Bunun için yeminli tercüman tarafından çevirisi yapılan belgeler yeminli tercümanın yemin zaptının bulunduğu noterin onayına sunulur. Böylece çeviri konusu belge bir devlet kurumu tarafından onaylanmış olur.

Üniversitelerin mütercim tercümanlık ya da çeviribilim bölümlerinde eğitimlerini tamamlayan veya kaliteli ve doğru çeviri yapabilecek düzeyde yabancı dil bilgisi yeterliliğine sahip olduğunu belgeleyebilen kişiler yeminli tercüman olarak hizmet vermek için notere başvuruda bulunabilirler. Noter başvuru sahibinin yabancı dil yeterliliğini uygun bulduğu takdirde yeminli tercüman unvanı verir. Bunun için yeminli tercüman zaptı imzalanır ve noter nezdinde yemin edilir. Yemin zaptının bir örneği noterde bir örneği yeminli tercümanda bulunur. Yemin zaptı yeminli tercümanın çeviri belgeleri çeviri etik kuralları çerçevesinde çevireceğinin, çeviri hatalarından kaynaklanması olası yasal sorumlulukları üstleneceğinin, doğru ve eksiksiz çeviri yapacağının beyanı olarak tanımlanabilir. Yeminli tercümanlar herhangi bir belgenin çevrisini gerçekleştirdikten sonra belgenin orijinalini de çevirisini de imzalar ve kaşe atarlar. Noter tasdikli tercüme gereken durumlarda belgenin çevirisiyle ilgili bu süreçler tamamlandıktan sonra noter tasdiki için çevirmenin yemin zaptının bulunduğu notere ibraz edilmesi gerekir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu