Tarih Testleri

Beylikten Devlete Test Çöz (Online Testler)

ÜniRehberi ekibi olarak sizler için YKS – TYT – KPSS LGS gibi sınavlara özel Beylikten Devlete Test Çöz başlığı altında sorular hazırladık. Testte toplam 14 Adet Beylikten Devlete sorusu bulunmakta. Sınava başlamadan önce mutlaka süre tutmayı unutmayınız. Haydi Sınava Başla! – ÜniRehberi ailesi olarak başarılar dileriz. 

Beylikten Devlete Test

Tebrikler - Beylikten Devlete Test adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Osmanlı Beyliği’nde görülen,
I. medreselerin açılması,
II. idari örgütlenmenin hızlanması,
III. yaya ve müsellem ordusunun kurulması
gelişmelerinden hangilerinin, beyliği devlet haline getirebilme hedefi ile ilişkili olduğu söylenebilir?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 2
XIV. yüzyıl başlarından itibaren bağımsız hareket etmeye başlayan Osmanlı Beyliği, aynı yüzyılın sonlarına gelindiğinde geniş bir coğrafya üzerinde egemenlik kurmuş durumdaydı.
Bu gelişmede,
I. devletin merkezi otoritesinin güçlü tutulması,
II. “Ülke hanedan üyelerinin ortak malıdır.” ilkesinin uygulanması
III. Balkanlarda siyasi birliğin bulunmaması
durumlarından hangilerinin kolaylaştırıcı etkisinden söz edilebilir?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 3
Fetret Devrini sona erdirerek Osmanlı tahtına geçen Çelebi Mehmet, Bizans’la iyi geçinmeye çalışırken Balkanlarda da savunmada kalmıştır. Öte yandan Anadolu’daki Türk beyliklerine karşı da pasif bir politika takip etmiştir.
Bu politikalarda,
I. siyasi açıdan toparlanmak için zaman kazanma,
I. Anadolu’da siyasi birliğin bozulmasını engelleme,
III. Anadolu’dan geçen ticaret yollarına alternatif olabilecek yeni ticaret yolları oluşmasını önleme
düşüncelerinden hangilerinin rol oynadığı savunulabilir?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
II ve III
Soru 4
Osmanlı Devleti’nin,
I. Edirne’nin fethedilmesi,
II. Bizans Devleti’nin Balkan devletleri ile olan kara bağlantısının kesilmesi,
III. Filibe’nin egemenlik altına alınması
girişimlerinden hangilerinde cihad düşüncesinin etkisinden söz edilebilir?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 5
Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Dönemi boyunca aşağıdaki politikalardan hangisini takip ettiği savunulamaz?
A
Anadolu’da siyasi birlik sağlama
B
Halifelik makamını ele geçirme
C
Bizans Devleti’nin varlığına son verme
D
Anadolu’da ticari etkinliğini artırma
E
Balkanlarda toprak elde etme
Soru 6
Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki ilişkilerin Yıldırım Bayezid Dönemi’nde bozulmasında,
I. Timur’dan kaçan Karakoyunlu ve Celayirli hükümdarlarının Osmanlı Devleti’ne sığınması,
II. toprakları Osmanlı egemenliğine giren Anadolu beylerinin Timur’u kışkırtmaları,
III. Osmanlı Devleti’nin doğu yönündeki hızlı ilerleyişinden Timur'un endişe etmesi
durumlarından hangilerinin rolünün olduğu savunulabilir?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 7
Osmanlı Devleti, XIV. yüzyılda Türk-İslam kültürünün Balkan topraklarında yaygınlaşması için ciddi çaba harcamıştır.
Osmanlı yönetimlerinin,
I. göçebe Türkmen gruplarının Rumeli topraklarına yerleştirilmesi,
II. Türk beylikleriyle askeri mücadelelere girişilmesi,
III. ticaret yollarının denetim altında tutulmaya çalışılması
girişimlerinden hangileri, Balkanlarda Türk-İslam kültürünün yaygınlaştırılması amacına yöneliktir?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 8
Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi'nde Anadolu beyliklerine bağlı bazı Türk boylarını ve aralarında kan davası gibi anlaşmazlıklar bulunan aşiretleri Balkan topraklarına yerleştirme yoluna gitmiştir.
Bu uygulama,
I. toplumsal düzenin korunmasını kolaylaştırma,
II. devlet otoritesini güçlendirme,
III. Türk toplulukları arasında göçebe yaşam biçimini yaygınlaştırma
amaçlarından hangilerine yöneliktir?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 9
Osmanlı Devleti, Kuruluş Dönemi’nde topraklarını genişletirken sadece askeri mücadele yolunu kullanmamıştır.
Osmanlı Devleti’nin toprak kazanımı sürecinde askeri mücadele dışında,
I. satın alma,
II. akrabalık kurma,
III. vasiyet
yollarından hangilerinden yararlandığı söylenebilir?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 10
Osmanlı Beyliği kuruluşunun ilk yıllarında ahiler ve Horasan erenleri olarak adlandırılan dervişler tarafından desteklenmiştir.
Osmanlı Beyliği’ne verilen bu destekte,
I. Osmanlı Beyliği’nin Rumeli fetihlerine yönelmesi,
II. Osmanlı yönetimlerinin gaza ve cihad anlayışını öne çıkarması,
III. Osmanlı Beyliği’nin Bizans ile mücadelelere girişmesi
durumlarından hangilerinin rolünden söz edilebilir?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 11
– Osmanlılarla Bizans arasında yapılan bir askeri mücadeledir. – İzmit ve İznik yolunun Osmanlılara açılmasına ortam hazırlamıştır. Yukarıda sözü edilen gelişme aşağıdakilerden hangidir?
A
Koyunhisar Savaşı
B
Maltepe Savaşı
C
I. Kosova Savaşı
D
Sırpsındığı Savaşı
E
Bursa'nın egemenlik altına alınması
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti’nin uyguladığı iskan politikası ile ilişkili değildir?
A
Daha çok konargöçer topluluklar iskana tabi tutulmuştur.
B
İskan edilen toplulukların ayrıldıkları bölgenin ekonomik yapısının zedelenmemesine dikkat edilmiştir.
C
İskan edilen topluluklardan bir süreliğine vergi alınmamıştır.
D
Göç edenlerin eski yurtlarına geri dönmesi engellenmiştir.
E
Göç edilen bölgelerde göçebe yaşam devlet tarafından özendirilmiştir.
Soru 13
Osmanlı Devleti’nin 1363 Sazlıdere Savaşı ile Edirne’yi ele geçirmesi Balkan devletlerini endişelendirmiştir.
Bu gelişmenin aşağıdakilerden hangisine yol açtığı söylenebilir?
A
Balkan devletlerinin savunma savaşlarına yönelmelerine
B
Bizans Devleti’nin Anadolu’da ki egemenliğinin sona ermesine
C
Osmanlı Devleti’nin haçlı saldırılarıyla uğraşmak zorunda kalmasına
D
Ege Denizi’nde Osmanlı varlığının güçlenmesine
E
Bizans’ın Avrupa devletleriyle olan ilişkilerinin sona ermesine
Soru 14
II. Murat’ın 1444 yılında oğlu Şehzade Mehmed’i henüz 12 yaşında iken yerine bırakarak padişahlıktan çekilmesini fırsat olarak değerlendiren Avrupa devletleri, Edirne - Segedin Antlaşması’nı bozdular. Macarlar önderliğinde bir haçlı ordusu oluşturdular.
Bu bilgi dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A
Macarlar Balkanlardaki Osmanlı topraklarına egemen olmuşlardır.
B
Balkan devletleri Osmanlı Devleti’nde yaşanabilecek bir otorite boşluğundan yararlanmak istemişlerdir.
C
Papa’nın krallar üzerindeki etkinliği azalmıştır.
D
Balkan devletleri Osmanlı Devleti’nin Balkanlardaki ilerleyişini sona erdirmişlerdir.
E
Osmanlı Devleti’nin Balkanlarda Türk-İslam kültürünün yaygınlaştırma çabaları engellenmiştir.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
14 tamamladınız.


Sınavı bitirdikten sonra mutlaka bizim için yorum kısmından geri bildirim yapmayı unutmayınız. Sorular nasıldı, kaç doğru yaptınız, hatalı soru var mıydı, test seviyesi nasıldı? yorum kısmından bizlere bildirmeyi unutmayınız.

İlgili Makaleler

4 Yorumlar

  1. 11. soru yanlıs kusura bakmayın ama 🙂 yolu açılmıştır koyunhisar savaşı olcak. Eğer Maltepe savaşı İzmit ve İznik fethi gerçeklemiştir

    1. Yanlış değil.
      Hamitoğullarından satın alma, Germiyanoğullarından önce akrabalık (çeyiz) sonra vasiyet yoluyla toprak alınmıştır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu